deklaracija o ekološkim proizvodima

Pipelife, kao aktivan član Evropske Asocijacije plastičnih cevi i fitinga (TEPPFA), želi da upozori na vrednost, koju plastični cevovodi  imaju za održivu budućnost. U okviru TEPPFA, naručili smo nezavisnu studiju flamanskog instituta za tehnološka istraživanja, radi merenja uticaja na životnu sredinu naših različitih sistema plastičnih cevi, na osnovu procene životnog ciklusa. Rad su potvrdili i konsultanti za održivost iz Denkštata u Austriji.

Procena životnog ciklusa (LCA) omogućava najpoznatiju metodu za određivanje količine uticaja proizvoda, procesa i/ili sistema, na životnu sredinu. Pokazuje uticaje proizvoda na životnu sredinu tokom celog životnog ciklusa, uključujući dobijanje sirovina, proizvodnju materijala i proizvoda, ugradnju, upotrebu i završetak životnog veka. 


Deklaracija o ekološkim proizvodima (EPD) nudi standardni način dobijanja rezultata iz takve procene životnog ciklusa i omogućava korisniku da proceni uticaj cevovodnog sistema na životnu sredinu i omogući poređenje sa alternativnim proizvodima u klasi.

Važan cilj je obezbediti transparentnost rezultata o uticaju plastičnih cevnih sistema na životnu sredinu. To je , takođe, vrlo važan korak u razvoju Deklaracije o ekološkim proizvodima.

Rezultati ove studije su veoma pozitivni za sve primene i potvrđene su odlične ekološke performanse plastičnih cevi za komunalne i građevinske sisteme.

Pipelife App Icon

EPD Proračun

Preuzmite aplikaciju Pipelife EPD Proračun za Vaš iPad.

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera