Choose your region
Kontakt |  Srbija
Menu

Arhiva

Strucna_ekskurzija_Bec

Od 3. do 5. decembra, Pipelife Serbia je organizovao stručnu ekskurziju za prijatelje i poslovne partnere u fabriku Pipelife Wien Austria. Cilj posete je bliže upoznavanje sa proizvodnim programom fabrike u Beču, obilazak proizvodnih linija, laboratorija za testiranje, ispitivanje i internu kontrolu kvaliteta proizvoda, kao i skladišnih kapaciteta.

Sajam i Forum voda 2018.

Od 14. do 16. novembra 2018. Pipelife je učestvovao na Sajmu i Forumu voda u Beogradu, jedinstvenoj manifestaciji u Jugoistočnoj Evropi koja okuplja stručnjake iz sektora vodoprivrede.

Pipelife i Semmelrock: ekološki sistemi parternog uređenja i odvodnje

U organizaciji firmi Semmelrock i Pipelife održana je zajednička prezentacija „Ekološki sistemi parternog uređenja i odvodnje“.

Instalacija Pipelife STORMBOX kontrolisanih bioretenzija

STORMBOX sistemi su korišćeni kao podzemne retenzije vode koje omogućavaju da se ublaže poplave i rasterete kanalizacioni sistemi u kišnim periodima, a u sušnim periodima voda iz retenzija pomaže biljnom svetu u urbanim sredinama da preživi sušno leto.

Ugradnja Pipelife Stormbox infiltracionih retenzija za potrebe objekta Ergomade u Merošini

Na objektu Ergomade u mestu Merošina kod Niša ugradeno je šest infiltracionih Pipelife Raineo sistema koji se sastoje od Pipelife Stormbox infiltracionih kutija. Ukupna zapremina Pipelife infiltracionih retenzija na ovom objektu iznosi oko 180m3 (šest retenzija od 30m3).

Poseta fabrici Pipelife Austria Wien

Od 4. do 6. decembra, Pipelife Serbia je organiizovao stručnu ekskurziju za naše prijatelje i poslovne partnere u fabriku Pipelife Wien Austria. Cilj posete je bliže upoznavanje sa proizvodnim programom fabrike u Beču, obilazak proizvodnih linija, laboratorija za testiranje, ispitivanje i internu kontrolu kvaliteta proizvoda, kao i skladišnih kapaciteta.

Sajam voda2017

Od 15. do 17. novembra 2016 Pipelife je učestvovao na devetom Sajamu Voda u Beogradu. Sajam je na jendom mestu okupio proizvođače i distributere opreme, uređaja, hemikalija, javna komunalna preduzeća, ministarstava, kao i finansijske institucije kroz čije donacije i zajmove se investira novac u vodoprivredu.

Poseta proizvodnom pogonu sistema Pipelife Pragnum

Jesenja PIPELIFE stručna ekskurzija održana je u Makarskoj (Hrvatska) sa posetom proizvodnom pogonu sistema Pipelife Pragnum u Zagvozdu.

Obilazak Fabrike Pipelife u Botevgradu

Poseta fabrici Pipelife u Botevgradu u organizaciji našeg distributera Primna iz Beograda.

Ugradnja revizione šahte Pipelife PRO 1000 u Staroj Pazovi

Nastavlja se akcija kojom PIPELIFE poklanja promotivnu PRO 1000 polipropilensku brizganu šahtu javnim komunalnim preduzećima „Vodovod i kanalizacija“ u Srbiji.

Dugotrajnost plastičnih materijala

Tokom poslednjih godina, u profesionalnoj sredini hidroinženjera, sve više se postavlja pitanje o veku plastičnih materijala, koji su našli široku primenu u hidroinženjerskom projektovanju. Ova fotografija nosi sa sobom prču o postojanosti plastičnih cevi.

Konstitucioni seminar „Marka kvaliteta Srbija” (Quality mark Serbia)

U Beogradu, 30.05.2017. održan je prvi seminar sa temom ,,Strategija podizanja kvaliteta ugrađenih cevnih materijala u Srbiji'' u organizaciji udruženja „Marka kvaliteta Srbija” Na seminaru je učestvovao Pipelife Serbia na kome je izložio svoja iskustva po pitanja održanja kvaliteta cevnih materijala u vodovodu.

Studentska ekskurzija - Botevgrad 2017

Ove godine, prvi put, organizovana je i studentska ekskurzija za studente hidrotehnike i inženjerstva zaštite životne sredine Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, kao i za studente hidrotehnike sa Građevinskog fakulteta u Subotici i Građevinskog fakulteta u Nišu.

Ugradnja revizione šahte Pipelife PRO 1000 u Subotici

U sklopu akcije kojom PIPELIFE poklanja promotivnu PRO 1000 polipropilensku brizganu šahtu javnim komunalnim preduzećima „Vodovod i kanalizacija“ širom Srbije. U Subotici je 04.04.2017. godine ugrađena prva takva šahta, u saradnji sa subotičkim JKP „Vodovod i kanalizacija“.

Poseta fabrici Pipelife Bulgaria Botevgrad

Ovogodišnja PIPELIFE stručna projektantska ekskurzija održana je u Botevgradu (Bugarska) sa usputnim obilaskom Sofije i nezaboravnim druženjem u kompleksu hotela RIU Pravec.

Studentska ekskurzija - Botevgrad 2017

I ove godine, studenti završne godine Građevinskog fakulteta iz Beograda su obišli Pipelife fabriku u Botevgradu.

Poseta Pipelife fabrici u Debrecenu

Pipelife Serbia je organiizovao stručnu ekskurziju za svoje poslovne partnere i izvođače iz preduzeća Mijatov d.o.o. u fabriku Pipelife Hungary u Debrecenu, Mađarska.

Poseta fabrici Pipelife Austria Wien

Od 1. do 3. decembra, Pipelife Serbia je organiizovao stručnu ekskurziju za naše prijatelje i poslovne partnere u fabriku Pipelife Wien Austria. Cilj posete je bliže upoznavanje sa proizvodnim programom fabrike u Beču, obilazak proizvodnih linija, laboratorija za testiranje, ispitivanje i internu kontrolu kvaliteta proizvoda, kao i skladišnih kapaciteta.

Sajam voda 2016

Od 16. do 18. novembra 2016 Pipelife je učestvovao na osmom Sajamu Voda u Beogradu. Sajam je na jendom mestu okupio proizvođače i distributere opreme, uređaja, hemikalija, javna komunalna preduzeća, ministarstava, kao i finansijske institucije kroz čije donacije i zajmove se investira novac u vodoprivredu.

Studentska ekskurzija - Botevgrad 2016

U cilju edukacije studenata u oblasti termoplastičnih materijala i njihove primene u hidrotehnici Pipelife je odlučio da organizuje stručnu ekskurziju u fabriku za studenate završne godine hidro smera na Građevinskom fakutetu.
pipelife_flags