Choose your region
Kontakt |  Srbija
Menu

NAČELA I VREDNOSTI

Sedam ključnih načela formiraju korporacijske vrednosti Pipelife-a. Globalno se rukovodimo time da treba:

Prvo uložiti u kvalitet ljudi
Znamo da su naši zaposleni najvrednija imovina Pipelife-a. Na svakom nivou naše organizacije želimo da naši zaposleni postanu najbolji u klasi. Zbog toga konstano ulažemo u poboljšanje znanja naših zaposlenih kroz treninge i razne vidove obuka.

Za kupca učiniti sve što je u našoj moći
Naš fokus je usmeren prema kupcima. Zbog toga što imamo vrlo dobru saradnju sa našim kupcima svesni smo njihovih potreba i prioriteta. Posvećeni smo tome da učinimo sve što je u našoj moći kako bismo zadovoljili sve njihove potrebe.

Usredsrediti se na inovacije i brzinu
Inovacija i brzina su pokretačke snage naše kompanije. Omogućavaju nam da kreiramo nove proizvode i tehnološke procese. Inovacija je rezultat profesionalne sposobnosti i kreativnosti, koje nam omogućavaju da dostavljamo izvanredne rezultate našim kupcima.

Usredsrediti se na posao i ne ponašati se birokratski
Predani smo pouzdanoj i nebirokratskoj organizaciji kako bismo se usredsredili prvenstveno na naše kupce i saradnike.

Iz dana u dan poboljšavati svoj rad
Težimo tome da uvijek dostignemo svetsku klasu svojim rezultatima koji se temelje na ambicioznim ciljevima. Zbog toga težimo tome da konstantno unapređujemo naš rad.

Raditi iskreno, pošteno i kulturno
Pipelife i njegovi zaposleni trude se da postupaju u potpunom skladu sa internacionalnim i nacionalnim zakonima kao i sa unutrašnjim pravilima.

Raditi marljivo i usmereno ka rezultatima ali raditi s pozitivnošću
Trudimo se da osiguramo za naše zaposlene stimulativnu, pozitivnu i izazovnu radnu okolinu, dok od njih očekujemo visok stepen rada, orijentisan ka rezultatima.