Choose your region
Kontakt |  Srbija
Menu

Pipelife u Srbiji

Preduzeće PIPELIFE Serbia d.o.o. je osnovano 2010. i sastavni je deo evrposkog koncerna PIPELIFE International sa sedištem u Beču, Austrija.

Naša delatnost je vezana za prodaju plastičnih cevi i sistema cevovoda za distribuciju vode, gasa, kanalizaciju, drenažu, zaštitu kablova, kućnih instalacija kanalizacije, vodovoda i grejanja.

globe