Choose your region
Kontakt |  Srbija
Menu

Alati za proračun

Ovi programi su dodatak i pomoć uz postojeće brošure prodajnog programa Pipelife-a. Za korišćenje je potrebno osnovno poznavanje tehničkog enegleskog. Od korisnika se takođe očekuje određeno predznanje u korišćenju slišnih programskih alatki. Rezultati, tabele ali i rezultati dobijeni putem ovih programa mogu se koristiti samo kao okvirne preporuke za projekovanje i ne treba ih uzimati kao kriterijum

Programe upotrebljavajte na sopstvenu odgovornost.

Programi nisu pogodni za proizvode drugih proizvođača.

Potpunopopunjenecevi

Hidraulički proračun za potpuno ispunjene cevi pod pritiskom i kanalizacione cevi

Alat za proračun protoka, prečnika, i brizine strujanja za kanalizacione cevi potpuno popunjenog poprečnog preseka.

Preporučuje se za kanalizaciju za odvod atmosferskih voda.

Delimicnopopunjenecevi

Hidraulički proračun za delimično ispunjene kanalizacione cevi

Alat za proračun protoka, prečnika, i brizine strujanja zakanalizacione cevi delimično popunjenog poprečnog preseka.

Preporučuje se za komunalnu i industrijsku kanalizaciju.

Hemijskaotpornost

Proračun hemijske otpornosti

Alat koji pokazuje otpornost različitih cevi na hemijske uticaje. Različiti materijali PVC, PE, PP reaguju drugačije sa različitim koncetracijama kiselina i hemikalijama pri različitim temperaturama.

Statickiproracun

Statički proračun za kanalizacione cevi

Proračun statičkog opterećenja i deformacija za glatke i Pragma cevi.

infiltracija

Proračun infiltracije

Alat za hidraulički proračun broja i distribucije Stormbox kutija u infiltracijanom sistemu.

Debljinazida

Proračun debljine zida

Program za dimenzionisanje debljine PVC cevi pod pritiskom.

Za proručan su mu potrebni spoljašnji prečnik i nominalni pritisak za odgovarajuću cev

Perforacije

Perforiranje cevi

Ovaj program pokazuje kako da perforirate PP, PVC i PE drenažne cevi u skaldu sa standardom DIN 4262.

epd-ikonica

EPD - Deklaracija o ekološkim proizvodima

Deklaracija o ekološkim proizvodima (EPD) pruža standardni način za saopštavanje rezultata ocene životnog ciklusa, daje mogućnost korisnicima da procene uticaj cevnog sistema na životnu sredinu i omogućava upoređivanje sa alternativnim proizvodima na nivou sistema.

teaser_calculation_300