Choose your region
Kontakt |  Srbija
Menu

Eco Sistemi

Zašto je neophodno tretirati otpadne vode?
Neophodnost zadržavanja ekološkog balansa u prirodi zahteva smanjenje zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama. Zagađujuće materije su:

  • Visoka koncentracija proizvoda od goriva i ulja.
  • Visoka koncentracija biljnih i životinjskih masti.
  • Visoka koncentracija organskih i neorganskih supstanci.

Koja rešenja Pipelife nudi za tretman otpadnih voda?

  • Tretman otpadnih voda iz domaćinstva fekalne vode - ECOBOX.
  • Tretman voda sa visokom koncentracijom masnoća biljnog i životinjskog porekla -separatori masti - FATBOX.
  • Tretman voda sa visokom koncentracijom mineralnih ulja i perolejskih produkata -separatori ulja - OILBOX.
  • Tretman voda sa visokom koncentracijom krupnih čestica - separatori krupnih čestica - SANDBOX.

Eco-T

Rezervoari Pipelife ECOBOX sistema proizvedeni od polietilena (PE) roto-tehnologijom.

EcoBox

Modularna postrojenja zatretman otpadnih voda iz domaćinstva. Tamo gde ne postoji infrastrukturna kanalizaciona mreža, u naseljima van gradova, selima, tamo gde su mala postrojenja - fabrike, radionice ili javne ustanove.

OilBox

Separator ulja i masti mineralnog porekla.
Tamo gde je visoka koncentracija mineralnih ulja i drugih petrolejskih produkata ne dozvoljava njihovo direktno ispuštanje u kanalizacioni sistem ili neki drugi recipient (garaže, mehaničarske radionice, perionice, benzinske pumpe, proizvodne linije, putevi i parkinzi)

FatBox

Separator životinjskih i biljnih masnoća. Tamo gde visoka koncentracija masnoća ne dozvoljava direktno ispuštanje u
kanalizacioni sistem ili u slučaju tretmana otpadnih voda kroz lokalna postrojenja (klanice, živinske farme, kuhinje, restorani konfekcijske radionice ili druga postrojenja).

SandBox

SandBox

Separator krupnih čestica i mulja (pesak i druge inertne mešavine). Tamo gde bi visoka koncentracija krupnih muljevitih čestica dovela do formiranja taloga u kanalizacionom sistemu ili sledećem sistemu za tretman odpadnih voda (za postrojenja koja generišu teške mešavine i nerastvorljive muljevite materijale, puteve,
parkinge i druge...)

waterdrop