Choose your region
Kontakt |  Srbija
Menu

Niskogradnja

Ključni uslov za transport otpadnih voda, kao i kod drugih sigurnih sistema je da obezbedi zaštitu životne sredine. Za transport površinskih voda i otpadnih voda iz domaćinstva, Pipelife nudi nekoliko gravitacionih cevnih sistema  sa jednoslojnim ili višeslojnim zidovima cevi koje su napravljene od PVC, PP i PE za Evropsko tržište.

Stoji Vam na raspolaganju sveobuhvatan niz PVC cevi i fitinga u dimenzijama od 110 do 630mm u kategorijama SN4 i SN8. Ovaj sistem je upotpunjen sa specijalnim dodacima poput T-komada, bočnih priključaka i adaptera za betonske cevi.

Od polipropilena pipelife je razvio Pragma® OD i ID, sa veoma otpornim dvostrukim zidom koji je dizajhniran da zadovolji zahteve komunalnih otpadnih voda.

Cevi visokih perfomansu od PE za primenu u kanalizaciji pod pritiskom se proizvode u prečnicima od110 do 400mm i pružaju  otpor pritiscima do PN25. U zavisnosti od materiala, Pipelife nudi sisteme u svim klasama prstenaste krutosti.

PVC Coex

Koekstrudirani troslojni cevni sistemi PVC KG se odlikuju svojom specifičnom strukturom koju čine spoljašnji i unutrašnji glatki sloj i središnji sloj od penastog polivinilhlorida.

PP Master

Nova generacija PP troslojnih kanalizacionih cevi.

Pragma®

Cevi Pragma® su deo savremenog spoljašnjeg kanalizacionog sistema, koji uključuje revizione šahtove PRO, slivnike PRO-RG, modularne pumpne stanice PROFOS i modularne sisteme za prečišćavanje otpadnih voda ECO.

Pic_Pragnum_150

Pragnum

Infrastrukturni kanalizacioni sistem od polietilena.

Pic_Pragnum_150

PRO400

Pipelife PRO šahtovi za kanalizacione sisteme, predviđeni za inspekciju čišćenje i uzorkovanje.

Pic_Pragnum_150

PRO 630, 800, 1000

Pipelife PRO šahtovi za kanalizacione sisteme, predviđeni za inspekciju čišćenje i uzorkovanje.

Pic_Pragnum_150

Stormbox

STORMBOX je sasvim nov proizvod čija glavna primena je zadržavanje i regulisanje kišnice.

Pic_Pragnum_150

Šaht poklopci

Pipelife poklopci za reviziona okna.

Pic_Pragnum_150

Linijska odvodnja

Pipelife sistem kanala i rešetki za linijsku odvodnju atmosferskih padavina