Choose your region
Kontakt |  Srbija
Menu

Visokogradnja

Vodovod i kanalizacija

Master 3

Osnovni element novog sistema bešumne kanalizacije Pipelife-a MASTER 3 su cevi sa optimalno proizvedenom troslojnom strukturom. Sistem ispunjava sve zahteve savremenih kanalizacionih sistema za moderne stambene i komercijalne zgrade, hotele, bolnice itd. Sistem MASTER 3 je proizveden u fabrici PIPELIFE - Austrija, i nudi veliki spektar fitinga istog kvaliteta zvučne izolacije.
Prečnici: DN 32; 40; 50; 70; 100; 125; 150 (ø32; 40; 50; 75; 110; 125; 160)
Dužina cevi: 150; 250; 500; 1000; 1500; 2000; 2650 mm.
Dužina cevi od 2650 mm je optimalna tokom izgradnje vertikala, jer to je najčešća spratna visina. Na taj način se obezbeđuje rad bez otpada, a takođe i lak transport.

Svaki sloj cevi ima specifični uticaj na njene karakteristike:

●Glatki unutrašnji sloj napravljen od Polypropylene Copolymer (PP-CO)
-Isključivo glatka površina koja smanjuje turbulencije i na taj način smanjuje nivo buke
-Bela fluorescentna boja koja ima za cilj lakšu reviziju, uključujući i inspekciju kamerom
-Visok kapacitet protoka

●Osnovni središnji sloj napravljen od Polypropylene (PP-MV) sa mineralnim dodacima
-Velika prstenasta krutost
-Veoma dobra apsorpcija zvuka
-Stabilna geometrijska stuktura

●Spoljni sloj otporan na udarce napravljen od Polypropylene Copolymer (PP-CO)
-Cev visoke čvrstoće
-Specijalno izrađen mufirani deo cevi
-Nelomljiva, čak i u uslovima niskih temperatura


Pipelife je razradio sistem MASTER 3 u skladu sa zahtevima za nivo buke prema DIN
14366 (Test Report P-BA 53/2007) koji je ispitan u Institutu Fraunhofer u Štutgartu.
Testovi koji su izmereni u prostoriji „donji sprat, sa zadnje strane“ ispunjavaju u
potpunosti zahteve za bešumnu kanalizaciju prema OENORM B 8115-2, čak i kada
se koriste standardne šelne za oslanjanje sa gumenim uloškom kada nivo buke je
≤ 25 dB(A).

Dodatne informacije

Merenjezvuka