Choose your region
Kontakt |  Srbija
Menu

Visokogradnja

Grejanje i hlađenje

Radopress

Cevi Radopress i Radopress Watt sistema imaju 5-slojnu strukturu, tako što su unutrašnji i spoljašnji sloj izrađeni od umreženog polietilena PE-X, sa odličnom hemijskom otpornošću, otporne na koroziju i na stvaranje kamenca. Središnji sloj je od aluminijuma, koji garantuje manju temperaturnu dilataciju, 100% difuzionu barijeru, veliku otpornost na pritisak, kao i zadržavanje izabranog oblika cevi.
Debljina aluminijumskog sloja je 0,2 mm. Uz pomoć adhezivnog sredstva u dva vezivna sloja se ostvaruje veza između polietilenskog i aluminijumskog sloja.

Izrađuju se u prečnicima od D 16 x 2.0 mm do D 63 x 4.5 mm.

Cevi Radopress i Radopress Watt sistema se mogu spajati uz pomoć fitinga sa standardnim navojima ili pomoću
presfitinga Radopress – sa patentovanim spojnim čaurama. Pipelife nudi kompletan
spektar fitinga, razdelnika, izolacija i druge opreme za grejanje.

Prednosti presfitinga Radopress:
● Brza i jednostavna montaža.
● Garantovana nepropustljivost veze – nije potrebno periodično pritezanje fitinga,
zbog „puzanja“ materijala.
● Mogućnost postavljanja u malter ili ispod monolitnih materijala.

 Dodatne informacije

Slojevi
Namotajcevi
Razdelniksabirnik
PresekPPSUfiting