Choose your region
Kontakt |  Srbija
Menu

PIPELIFE - Vodosnabdevanje Pančevo – rekonstrukcija distributivnog vodovoda Pančevo – Stari Tamiš

Veleprodaja: PIPELIFE Serbia
Izvođač: Projektomontaža AD - Beograd
Proizvodi: PE RC Cevi NP10 DN355 - 9200 metara
Opis projekta:
U okviru programa „Pomoć opštinama srednje veličine u oblasti vodosnabdevanja“ Ministarstva za NIP , za projekat 2. faze izgradnje (rekonstrukcije) distributivnog cevovoda Pančevo – Stari Tamiš, čiji su investitori „KFW“ Banka i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo, Pipelife je isporučio ukupno 9.200 metara PE RC cevi promera DN355 mm.

Isporučene cevi su polietilenske PE100 RC (resistant to crack) cevi za distribuciju vode pod pritiskom koje su otporne na naprsline, za radni pritisak od 10 bara, nominalnog prečnika DN/OD355mm.

Namenjene su za izgradnju infrastrukturnih objekata odnosno sistema vodosnabdevanja. Jednoslojna kompaktna cev, sačinjena od glatkog sloja PE100 RC-a, koristi se za ugradnju kako u otvorenom rovu, tako i za razne metode podbušivanja, provlačenja krticom, provlačenje kroz postojeće cevovode i sl.

Sami uslovi polaganja cevi u otvorenom rovu ne zahtevaju posebnu izradu peščane posteljice, što znatno redukuje troškove pripremnih i zemljanih radova, i skraćuje vreme ugradnje. Imaju visoku otpornost na potencijalna visoko koncentrovana opterećenja u rovu kao što su oštro kamenje, krhotine i sl.Karakteriše ih spor prirast eventualnih naprslina i pukotina. Pogodne su za ugradnju na malim dubinama, do 35 cm, saobraćajnog opterećenja do 60 tona.

Proizvode se u sledećem dijapazonu prečnika (mm): DN/OD63, DN/OD75, DN/OD90, DN/OD110, DN/OD125, DN/OD160, DN/OD225, DN/OD250, DN/OD280, DN/OD315, DN/OD355, DN/OD400, za nominalne pritiske (NP) i standardni dimenzioni odnos (SDR): PN10-SDR17, PN16-SDR11, u svemu prema standardu SRPS EN12201 – 2.

Galerija