Navodnjavanje

Bermad Hidraulički kontrolni ventili

Pipelife u saradnji sa kompanijom BERMAD nudi rešenja za efikasno upravljanje vodom kao dragocenim resursom. Kao kompanija osnovana davne 1965. godine, BERMAD kombinuje veliku stručnost i iskustvo, kao i kvalitet i preciznost izrade svojih proizvoda i pruža kompletnu podršku za upravljanje vodom za najrazličitije potrebe, kao št su:

 • Redukcija pritiska
 • Proporcionalna redukcija pritisak
 • Održavanje pritiska
 • Kontrola protoka
 • Kontrola nivoa
 • Zaštita od hidrauličkog udara
 • Zaštita od pucanja cevi
 • Upravljanje solenoidom
 • Upravljanje preko Bluetooth-a
 • Upravljanje on/off
 • Kombinacija navedenih funkcija

Hidraulički ventili

hidraulički kontrolni ventil Bermad

Dizajn aktuatora sa dve komore sastoji se od gornje i donje upravljačke komore. Moguća je laka promena iz jednokomornog u dvokomoreni regulacioni ventilna licu mesta.

Dostupne veličine:

(Y):                         1½'', 2'', 2''L, 2½'', 3'';

Ugaoni:                 2'', 3'';

Dupli i "T-ventili": 3''.

Različite mogućnosti cevovodnih priključaka omogućuju laku instalaciju: plastične prirubnice, metalne prirubnice, PVC adapteri namenjeni za lepljenje, adapteri sa žljebom, navoj.

 

primena

 

 • Sistemi kap po kap
 • Rasprskivači i mikrorasprskivači
 • Staklenici
 • Mašine za navodnjavanje i glavni cevovodi
 • Navodnjavanje površina na nizbrdici
 • Rad pri malom protoku i niskom pritisku
 • Serijsko redukovanje pritiska

hidraulički kontrolni ventil Bermad

Objedinjena fleksibilna membrana i vođeni zaporni element obezbeđuju velik prolaz za protok fluida, što rezultira tačnom i stabilnom regulacijom i ultra visokim kapacitetom protoka.

Dostupne veličine:

(Y):                        1½'', 2'', 2''L, 2½'', 3'', 3''L, 4'', 4''L, 6''R i 6'';

Ugaoni:                2'', 3'', 3''L, 4'';

Dupli i "T-ventil": 3''.

Različite mogućnosti cevovodnih priključaka omogućuju laku instalaciju: plastične prirubnice, metalne prirubnice, PVC adapteri namenjeni za lepljenje, adapteri sa žljebom, navoj.

 

primena

 

 • Upravljačke glave sistema
 • Kontrola u polju
 • Sistemi sa niskim pritiskom
 • Kompjuterizovani sistemi navodnjavanja

hidraulički kontrolni ventil Bermad

Ventili serije IR-200 su hidraulički kontrolni ventili od kompozitnog materijala, sa hidrauličkom/električnom komandom, fleksibilnom balansiranom membranom i zaptivkom za poljoprivredne, komercijalne i stambene sisteme za navodnjavanje.

Dostupne veličine:

od 1½'' do 2'', u ravnom i ugaonom izvođenju.

 

 

 

primena

 

 • Sistemi sa trakom kap po kap
 • Niskopritisni sistemi
 • Udaljene i povišene parcele
 • Upravljačke glave sistema
 • Energetski efikasni sistemi
 • Kompjuterizovani sistemi navodnjavanja

hidraulički kontrolni ventil Bermad

Dizajnirani za automatsko povratno ispiranje sistema filtracije, ventili serije IR-350 su dostupni u ugaonom i ravnom izvođenju.

Ventili IR-350 su ventili sa dve komore sa dugim hodom vratila što rezultira zaštićenom membranom, većim protokom, brzom i glatkom promenom režima i eliminisanjem mešanja dovodne i otpadne vode.

Dostupne veličine:

2''x2, 3''x3/2'', 3''x3'', 4''x4/3'', 4''x4''.

 

primena

 

 1. Automatko povratno ispiranje filterskih bakterija
 2. Autonomno ispiranje filtera
 3. Ograničenje protoka za ispiranje              (opciono - IR-470-beKU, IR-170-beU)
 • Filteri sa šljunkom
 • Filteri sa peskom
 • Disk filteri
 • Filteri sa mrežicom

hidraulički kontrolni ventil Bermad

Dizajn tela ventila uključuje sedište sa punim prečnikom sa neometanim prolazom fluida. Membrana je pažljivo izbalansirana, kako bi se izbegle deformacije i zaštitio elastomer, što rezultira dugovečnim  i kontrolisanim radom, čak i u teškim uslovima.

Jedna membrana i opruga u potpunosti ispunjavaju zahteve za sve opsege radnog pritiska ventila.

Dostupne veličine:

od 1''-16'', PN10-PN16.

 

 

primena

 

 • Kompjuterizovani sistemi navodnjavanja
 • Niskopritisni sistemi
 • Kontrola nivoa 
 • Filterske stanice

hidraulički kontrolni ventil Bermad

Ventili serije 700 su ventili sa hidrauličnim upravljanjem, kosog "Y" hidrodinamičnog dizajna kućišta sa prolazom punog prečnika (samo IR-700-SIGMA-EN) koji obezbeđuje nesmetan put fluidu, sa podignutim sklopom kućišta kao zasebna integralna celina.

Serija IR-700-SIGMA-EN dostupne veličine: 1½''-16''

Serija IR-700-SIGMA-ES dostupne veličine: 2½''-24''.

 

 

 

 

primena

 

 • Ekstremno nizak ili visok pritisak
 • Kada je potreban nazivni pritisak PN16-PN25
 • Kod velikih prečnika - od16'' do 48''
 • Kada je neophodan ventil sa dve komore                                       -"Aktivni nepovratni" ventil                                                           -Proporcionalna redukcija pritiska bez pilota                             -Zaštita od hidrauličkog udara                                                     -Zaštita prilikom pucanja cevi.

hidraulički kontrolni ventil Bermad

Jedinstveni proizvod koji integriše vertikalni turbinski vodomer Woltman tipa i kontrolni ventil sa membranom. Merač protoka je vertikalan u odnosu na cevovod i uključuje radno kolo sa integrisanim ulaznim i izlaznim ispravljačima protoka, eliminišući potrebu za rastojanjem na pravim deonicama ispred i iza merača, obezbeđujući tačnost merenja. Uzdignuto sedište zaptivke dovodi do izuzetne otpornosti na kavitaciju zbog udaljenosti tela ventila od protoka.

IR-900 pruža pun spektar mernih funkcija - od jednostavnog vizuelnog očitavanja, do impulsnog izlaza za kompjutersku obradu i kontrolu podataka - dok istovremeno omogućava brojne karakteristike kontrolnog ventila, kao što su kontrola pritiska, nivoa i protoka. 

Dostupne veličine:

od 1½''-10''.

hidraulički kontrolni ventil Bermad

Serija vazdušnih ventila (automatski, kinetički, kombinovani) uključuje plastične i metalne vazdušne ventile u rasponu od 2'' do 8'' za glavne mreže i glave za navodnjavanje, i plastične vazdušne ventile od ¾'' do 2'' za sisteme u polju i navodnjavanje prjzaža. Prednosti vazdušnih ventila su sledeće:

 • Veći protok - Napredni aerodinamički dizajn sa telom pravog protoka omogućava veći protok nego ikada ranije.
 • Zaptivanje niskog pritiska - BERMAD vazdušni ventili rade  sa minimalnim radnim pritiskom (0,1bar) na osnovu dinamičkih svojstava zaptivanja.
 • Minimalni efekat prskanja - Minimiziranje efekta prskanja tokom automatskog ispuštanja vazduha na zanemarljive količine.
 • Ugrađena zaštita od hidrauličkog udara (anti-slam funkcija) Reaguje ns približavanje vodenog stuba velike brzine sporim oslobađanjem vazduha, sprečavajući oštećenje ventila i celog sistema.
 • Raznovrsni dizajn za jednostavnu instalaciju - Tri tipa otvora - dole, bočno (koji se mogu rotirati za 360°) i kružni.
 • Pouzdrana konstrukcija - Svi delovi su potpuno otporni na koroziju, hemikalije i đubriva, obezbeđujući niže održavanje i produžen životni vek.

 

Kontaktirajte nas

Milan Marinković

Menadžer za razvoj vodovodnih sistema

Share:

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera