Autumn leaves floating on water surface.

Kiša je deo našeg života. Sačuvajmo naše objekte pametnim rešenjima za usmeravanje kišnice.

Pipelife - always part of your life

VD sistem za odvodnju vode sa krova

11. фебруар 2021

Pravilno postavljena odvodnja vode sa krova kuće, pružiće pouzdanu i pravovremenu zaštitu celog objekta od negativnog uticaja padavina. Kako bi ste sačuvali Vaš dom, Pipelife nudi rešenje - Pipelife VD sistem - sistem za vakuumsku odvodnju olujnih voda sa krovova objekata. 

Pipelife VD sistem odvodnjava krovove efikasno, čak i u slučaju obilnih padavina. Za razliku od konvencionalnih kišnih drenažnih sistema, u kojima se protok ne odvija po celom profilu, sifonski sistem drenaže kišnice koristi drugačiju tehnologiju. Pregradne i vakuum pločice u ulivnim glavama imaju ulogu da spreče ulazak mehurića vazduha u cevovod, što omogućava formiranje vrtloga, odnostno profil cevi se koristi za transport vode. Stvara se energija neprekidnog vodenog stuba, formiranog između krova i nivoa tla, koja povećava brzinu kišnice. To otklanja potrebu vođenja horizontalnih delova pod nagibom i u poređenju sa konvencionalnim sitemima odvodnje, potreban je manji prečnik cevi, kao i manji broj odvodnih cevi.

Brzi odvod za ravne krovove

Ugradnjom Pipelife sistema za vakumsku odvodnju sa krova, evakuacija vode iz poslovnih i industrijskih objekata, kao i iz stambenih blokova, posebno kada su u pitanju ravni krovovi, nikada nije bila jednostavnija, funkcionalnija i ekonomičnija za instaliranje. Sa kišnicom koja se punim protokom usisava u dovodnu cev, voda se brzo i efikasno evakuiše, posebno tokom jakih padavina. 

 

Pipelife VD sistem ispunjava zahteve standarda EN 1519 i može biti upotrebljen za odvođenje otpadnih voda i kišnice unutar objekata, za max.95°C temperature korišćenih medijuma. Pipelife VD sistem je pogodan za:

 • Ravne krovove (direktan ili obrnut redosled slojeva, konvencionalan ili lake podkonstrukcije),
 • Kose krovove (ulivne glave su instalirane u rigolama krova),
 • Zelene krovove.

Standard u vezi projektovanja i konstrukcije : VDI 3806, DIN 1986-100.

 

Cevi i fitinzi Pipelife VD sistema za odvođenje kišnice su proizvedeni od polietilena velike gustine (PEHD-Polyethylene High Density). Dodatak ugljenika obezbeđuje njihovu dugotrajnost, sa minimalnim oštećenjem usled uticaja sunčeve svetlosti.

 • Ne sadrži otpadne materijale.
 • Omogućava brzu i laku instalaciju.
 • U poređenju sa konvencionalnim sistemima, transport i skladištenje elemenata VD sistema je jednostavnije i jeftinije, zato što su cevi uže i lakše.
 • Širok opseg specijalnih fitinga olakšava instalaciju na većini lokacija i u većini sistema.
 • Usled savršene unutrašnje "površinske hrapavosti" otpor pri protoku je minimalan i projektovan da spreči lepljenje nečistoća za unutrašnju površinu cevi.
 • Sistem je projektovan da podržava brzu instalaciju, uprkos širokom spektru lokacija.
 • Posebna pažnja je usmerena na dugovečnost i minimalno održavanje.

Brza instalacija sa manje materijala

Instalacija Pipelife drenažnog istema za vakuumsku odvodnju vode sa krova zahteva manje i uže cevi i fitinge u poređenju sa konvencionalnim gravitacionim sistemom. 

To znači da imate veću slobodu u planiranju i izgradnji, uz manju potrošnju  materijala i prostora. Takođe, dodatna prednost Pipelife vakumskih drenažnih sistema je aautomatsko čišćenje kišnicom koja protiče punim protokom, tako da nema potrebe za dodatnim održavanjem.

Rear view of construction workers jumping with raised arms on a roof and celebrating because they managed to complete the construction of the building. Copy space.

Ulivne glave VD sistema za odvodnju

Ulivni sisfonski elementi

Ulivni sisfonski element je najvažniji i nezamenljiv deo Pipelife VD sistema za odvodnju. Dizajn osigurava maksimalni potok vode kroz cev (protok u punom profilu). Zaštita za lišće na vrhu ispusta ne služi samo za zaštitu od otpada, već takođe deluju kao pregradne pločice, koje sprečavaju dotok kišnice pri velikim brzinama i na taj način generišu vrtloženje , pri čemu se stvara vakuum. 

VD glava

VDHL60/7

Osnovni tip ulivnog elementa, proizveden od PP(polipropilena), opremljen konvencionalnim naglavkom, mora imati vezu sa mufom i ne može biti zavaren direktno na PEHD  odvodnu cev. 

VD glava

VDHL60PE

Tip krovnog ispusta, proizveden od PP(polipropilena), opremljen fitingom za vezu sa navojem. 

VD glava

VDHL61/7

Tip krovnog ispusta, proizveden od PP(polipropilena), specifičnog četvrtastog dizajna, sa toplotnom izolacijom, visine koja je prilagođena debljini izolacije u krovnoj podkonstrukciji (100-160mm). 

napomena

Sva tri osnovna tipa mogu se naručiti sa ili bez električnih grejača 10-30W (230V)

Bezbednije i efikasnije

Vakuumski drenažni krovni sistemi pružaju sigurnije rešenje u poređenju sa gravitacionim mrežama, zahvaljujući zavarenim priključcima umesto priključnih cevi i spoljnih slojeva. 

Ukoliko razmišljate o ugradnji našeg Raineo sistema, naša vakuumska odvodnja sa krova dovršava postavku za efikasno prodiranje vode do procesa infiltracije ili skladištenja.

Sad asian little girl looking outside through the window in the rainy day in vintage color tone

KROVNI ISPUSTI

Krovni ispusti su proizvedeni u skladu sa slojem krovne podkonstrukcije:

 • sa fitingom za tip veze sa prirubnicom,
 • sa PVC kragnom za hidroizolacione sisteme na bazi PVC-a,
 • sa bitumenskom kragnom za hidroizolacione sisteme na bazi bitumena.

 

Da bi se osigurala vodonepropusnost trake između ulivnog elementa (glave) i hidroizolacione membrane, instalater prethodno treba da zagreje površinu vodootporne membrane ispod prirubnice, upotrebom toplog vazduha. 

Ulivni elementi sa PVC ili bitumenskom kragnom, mogu biti jednostavno zavareni za odgovarajuću hidroizolacionu membranu upotrebom fena sa toplim vazduhom.

uslužni sistem povezivanja i proračuna

Za Pipelife VD sistem odvođenja atmosferskih voda obezbeđen je servis za dimenzionisanje, koji kao bitan preduslov ima unos informacija od strane arhitekata i građevinskih inženjera za zadati objekat. Ulazne informacije moraju da sadrže sve podatke koji su nophodni projektantima da započnu dimenzionisanje sistema hidraulike atmosferskih voda i tehnologije povezivanja i fiksiranja.

Nakon dimenzionisanja VD sistema za odvođenje atmosferskih voda, Pipelife klijentu obezbeđuje dokumentaciju koja uključuje:

 1. Izometrijski crtež sistema (koji ukazuje na prečnike cevi i tačke fiksiranja)
 2. Specifikaciju materijala i predmera radova (elemenata cevovoda, veza i sprava za fiksiranje)
 3. Predračun radova.

 

Bilo koja odstupanja (dužina ili prečnika cevi, npr) od originalnog plana (deo obezbeđene dokumentacije), u toku konstrukcije, mogu se isključivo izvesti uz pisanu saglasnost kompanije Pipelife. 

Procedura tehničkog prijema sistema bi trebalo da se održi uz učešće specijalizovanih lica iz kompanije Pipelife, dok Pipelife treba da dostavi potvrdu o garanciji za VD sistem, zasnovanu na izjavi ugovarača izgradnje.

VD sistem

Vesti i projekti

11. фебруар 2021

Kliknite sa našim projektima odvodnje kroz celu Evropu.

Rimaster, Paraćin

Pipelife VD sistem za krovnu odvodnju

Distributer: Vokamont, Niš

Izvođač radova: Vokamont, Niš

Rimaster

Skopje City mall

Pipelife VD sistem za krovnu odvodnju

 

Za potrebe igradnje novootvorenog savremenog multifunkcionalnog centra površine 90.000m2, Pipelife je isporučio Vakuumski sistem drenaže atmosferskih padavina.

Skoplje City Mall

Zajednice širom sveta oslanjaju se na kvalitet, uslugu i stručnost Pipelife

Mi smo jedan od najvećih svetskih proizvođača plastičnih cevnih sistema za infrastrukturu, unutrašnje instalacije u objektima i navodnjavanje zemljišta. Smešteni u 27 zemalja, omogućavamo sadašnjim i budućim generacijama širom sveta siguran, zdrav i bezbrižan život.

pipelife-mapa-sa-predstavništvima

Pogledajte ostale sisteme & rešenja za unutrašnje instalacije

11. фебруар 2021
Sewage

Vodovod & kanalizacija

grejanje hlađenje ikonica

Grejanje & hlađenje

Drainage

Drenažni sistemi

Kontaktirajte nas

Goran Janković

Predstavnik prodaje unutrašnjih instalacionih sistema

Share:

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera