Woman touching digital tablet

PIPELIFE - ALWAYS PART OF YOUR LIFE

Smart rešenja

Uvek u korak sa vremenom i najnovijim tehnološkim dostignućima: PIPELIFE nudi softver za upravljanje podacima, zasnovan na Cloud plaformi i interfejs prilagođen realnim potrebama i zahtevima infrastrukturne mreže korisnika. PIPELIFE Smart rešenja olakšavaju operacije u mreži, pojednostavljuju upravljanje i donošenje odluka i nude mogućnost transparentnosti podataka. Otkrijte potencijal optimizacije i iskoristite ga!

SMART INOVACIJE ZA BUDUĆNOST!

Savladajte aktuelne i buduće izazove Vaših vodovodnih sistema i sistema otpadnih voda, brže i efikasnije uz naša digitalna smart rešenja. Naši softverski sistemi nude različite aplikacije, od prikupljanja podataka na licu mesta do sveobuhvatnih alata za kontrolu i analizu - više o tome u našoj informativnoj brošuri.

Facility manager holding a tablet with a report from Smart Pumping Stations on the screen | Pipelife

SMART MONITORING NIVOA VODE

Sa sofisticiranom tehnologijom i senzorima u kombinaciji sa PIPELIFE SmartHub Cloud platformom, praćenje nivoa vode u Vašim sistemima je efikasnije i lakše. PIPELIFE inteligentno rešenje za praćenje nivoa vode se zasniva na radarskom principu merenja, napajanju na baterije i komunikacionoj tehnologiji za daljinsko praćenje.

SmartHub

SMART UPRAVLJANJE PUMPNIM STANICAMA

Poplava može prouzrokovati ozbiljnu štetu, posebno ako je u pitanju kanalizacija. Da bi se sprečile skupe i dugotrajne snacije i popravke, PIPELIFE daljinski kontrolisane Smart pumne stanice predstavljaju napredna rešenja za sisteme kanalizacije, atmosferskih i podzemnih voda.

Kontrolišite i nadgledajte pumpne stanice u realnom vremenu pomoću PIPELIFE SmartHub Cloud platforme koja Vam pruža uvid u stanje parametara i opreme u pumpnoj stanici, pa samim  tim pruža mogućnost planiranja i preventivnog održavanja.

Pastatų drenažas

SMART MONITORING PARAMETARA PITKE VODE

PIPELIFE Smart sonda je uređaj koji omogućava merenje i praćenje operativnih podataka u sistemima pijaće vode. Nudimo sveobuhvatan pregled najvažnijih parametara stanja u Vašoj mreži i kvaliteta vode u celoj zoni snabdevanja, sa jednostavnom ugradnjom, bez potrebe za električnom energijom na mestu ugradnje. Održavanje, odnosno zamena baterija i senzora je laka i jednostavna, preko plastičnog poklopca.

A photo with two women and three children, one in a stroller, walking in the park. The Smart Probe system is shown below the asphalt.

Kontaktirajte nas

Aleksandra Radovanović

+381 60 0390 125

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera