Tretman voda

Rezervoari za uslovno čistu i sanitarnu vodu

11. фебруар 2021

 

 

Postoji četiri tipa rezervoara - ECO-T, ECO-TJ, ECO-TR i ECO-TRdr.
Materijal: Polietilen (PE)
Rotaciona tehnologija, tj. bešavna
Orebreni sa debljinom zidova ≥ 12 mm.

Reservoir
Reservoir

Rezervoari za uslovno čistu i otpadnu vodu:

ECO-T, ECO-TJ i ECO-TR – su projektovani za sakupljanje i skladištenje uslovno čistih atmosferskih i otpadnih voda, kao i za brojne druge primene. Rezervoari su napravljeni od plastike, koja nije podložna koroziji i otporna je na agresivno okruženje.

Rezervoari za pijaću vodu:

 

ECO-T, ECO-TJ i ECO-TRdr - proizvode se od primarno sertifikovanih sirovina za vodu za piće. Rezervoari mogu biti opremljeni ulazima i ispustima različitih prečnika, na različitim visinama, u zavisnosti od uslova i zahteva projekta.

VAŽNO:

Rezervoari tipa ECO-TR nisu namenjeni za pijaću vodu.

Svi ostali rezervoari  - ECO-T, ECO-TJ i ECO-TRdr su projektovani za pijaću i uslovno čiste otpadne vode.

Napomena:

  •  Rezervoari su projektovani za ukopavanje u zemlju.
  •  Rezervoari, takođe, mogu biti do pola ukopani (minimum 1/2 visine rezervoara).
  •  U slučaju ugradnje kao slobodnostojećih, moraju biti ojačani do polovine od dna, u betonskom ili drvenom kućištu, nasutom peskom.
  •  U slučju samostalne ugradnje na otvorenom, rezervoari moraju biti zaštićeni od direkne sunčeve svetlosti.
  •  Polaganje rezervoara mora se izvoditi prema građevinskom projektu.
 

Uporeba i prednosti:

  • Široka namena - za domaćinstva, industrijske i poljoprivredne potrebe.
  • Velika otpornost na habanje i nisu podložni koroziji.
  • Širok asortiman, sa mogućnošću modifikacija prema zahtevu korisnika.
  • Jednostavna ugradnja i dug radni vek.

Voda je život!

U njoj je nastao život i to je glavna potreba svih organizama. Ali...od ukupne količine vode na zemlji, samo mali procenat je dostupan za piće - oko 4%. Međutim, mnoge promene (ekološke, klimatske, industrijalizacija) predstavljaju veliku opasnost po zalihe vode i naše zdravlje. Zato svakodnevno treba brinuti o kvalitetu vode i njenim zalihama. Mi Vam nudimo rezrvoare za skladištenje pijaće vode, kako biste uvek imali neophodnu količinu na raspolaganju.

Nature and clay

Zajednice širom sveta oslanjaju se na kvalitet, uslugu i stručnost Pipelife

Mi smo jedan od najvećih svetskih proizvođača plastičnih cevnih sistema za infrastrukturu, unutrašnje instalacije u objektima i navodnjavanje zemljišta. Smešteni u 27 zemalja, omogućavamo sadašnjim i budućim generacijama širom sveta siguran, zdrav i bezbrižan život.

pipelife-mapa-sa-predstavništvima

Kontaktirajte nas

Milica Tošić

Rukovodilac prodaje

Jelena Gruevski

Share:

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera