Odricanje od odgovornosti

Imprint

PIPELIFE SERBIA doo
Teodora Drajzera 11L
11000 Beograd / Srbija
Phone +381 11 407 6008
E-Mail: office.serbia@pipelife.com

deo Wienerberger AG Grupe

 

Odgovornost za sadržaj

Mi kao pružaoci usluga u skladu sa relevantnim propisima  Republike Srbije odgovorni smo za sadržaj koji nudimo na našoj web stranici, pa smo stoga sadržaj pripremili veoma pažljivo. Ipak, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za tačnost, potpunost ili blagovremenost ponuđenih informacija. Takođe, ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu štetu koja direktno ili indirektno proističe iz upotrebe ove web stranice, osim u slučaju da se šteta može pripisati nameri ili gruboj nepažnji .

Odgovornost za spoljne veze

Ova web stranica može da sadrži spoljne veze ili veze ka web stranicama kojima upravljaju treća lica. U vreme dodavanja spoljnih veza nismo znali ni za kakve povrede zakona, a redovno proveravanje spoljnih sadržaja kako bi se to potvrdilo bez ikakvog opravdanog povoda za sumnju na povredu nije naša zakonska obaveza niti je takvo ponašanje opravdano. Sadržaj koji je povezan sa spoljnim vezama je van naše kontrole ili našeg uticaja, pa zbog toga ne preuzimamo nikakvu odgovornost za takav sadržaj. Dalje, mi nismo vlasnici takvog sadržaja i stoga se izričito distanciramo od informacija sadržanih na takvim stranicama. Ako saznamo za bilo kakve povrede, učinićemo sve što možemo kako bismo što pre uklonili predmetni sadržaj.

Autorska i srodna prava

Sadržaj koji objavi Pipelife na ovoj web stranici (naročito tekstovi, ilustracije i fotografije) podležu propisima o zaštiti prava inetelektualne svojine Republike Srbije. Svaka druga upotreba, naročito umnožavanje, širenje i stavljanje na raspolaganje široj javnosti, zahteva našu prethodnu pisanu saglasnost. Autorska  prava  trećih lica se poštuju i podržavaju u svim slučajevima gde mi nismo vlasnici ili autori predmetnog sadržaja.

Uslugu i materijale pruža Pipelife Serbia doo, po principu "kakav jeste", a Pipelife izričito odriče bilo kakva jamstva, izričita ili podrazumevana, uključujući bez ograničenja garancije prodajnosti i pogodnosti za određenu namenu, s obzirom na date informacije putem ovog medija. Pipelife serbia ni u kom slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, kaznenu ili posledičnu štetubilo koje vrate u vezi sa uslugom koja se pruža na internetu.

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera