Hidraulički proračun

za delimično ispunjene kanalizacione cevi

Alat za proračun protoka, prečnika i brzine strujanja za kanalizacione cevi delimično popunjenog poprečnog preseka. Preporučuje se za komunalnu i industrijsku kanalizaciju.

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera