Hidraulički proračun

za potpuno ispunjene cevi pod pritiskom i kanalizacione cevi

Alat za proračun protoka, prečnika i brzine strujanja za kanalizacione cevi potpuno popunjenog poprečnog preseka. Preporučuje se za kanalizaciju za odvod atmosferskih voda.

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera