Tretman voda

Sandbox - separator peska

11. фебруар 2021

i krupnih mineralnih čestica

Pipelife SANDBOX modularno postrojenje za tretman voda i zadržavanje grubih sedimentnih mehaničkih nečistoća (pesak i druge inertne mešavine), gde bi sedimentacija istih dovela do nakupljanja u kanalizacionoj mreži ili narednim postrojenjima za prečišćavanje. Instalira se kako bi osigurao normalan rad kanalizacije, postrojenja za prečišćavanje ili sepaartora ulja i masti.

Proizveden od PE (polietilena) roto-tehnologijom. Koristi se tamo gde bi visoka koncentracija krupnih muljevitih čestica dovela do formiranja taloga u kanalizacionom sistemu ili sledećem sistemu za tretman odpadnih voda (za postrojenja koja generišu teške mešavine i nerastvorljive muljevite materijale, puteve, parkinge i druge...)

 

sendbox

 • Hvata i zadržava pesak i druge agregate.
 • U skladu je sa DIN 4040 i DIN 4041 standardima.
 • Dugotrajni radni vek
 • Laka instalacija 
 • Mogućnost povezivanja dve, tri ili četiri komore
 • Proizveden od materijala visokog kvaliteta.
 • Hemijska otpornost u opsegu od pH2-pH12
 • Garantovana zaptivenost celog sistema
 • Efekat tretmana preko 92%
 • Kontinuirana kontrola
 • Niska cena 
 •  Jednostavan za održavanje
 • Lako se čisti.

DIN 4040 i DIN4041,

koji podrazumevaju:

 • Otpor konstrukcije na naprezanje iznad 15 Mpa, ne sme biti deformisana više od 25% i mora sačuvati postojanost oblika (da ne puca i da se ne lomi).  
 • Da  bude  napravljen  od homogenih materijala bez vidljivih oštećenja 
 • Ulaz i izlaz revizionog okna mora biti opremljen zaptivkom koja obezbeđuje potpunu vodonepropusnost uređaja 

Vodonepropusnost:

 • Za tankove ne sme doći do curenja 20 minuta nakon ispune uređaja vodom 100 mm preko nivoa eksploatacije 
 • Za reviziona okna ne sme doći do curenja 2 sata na pritisku od 0.5 bar 
 • Definisanje konstrukcije uređaja 

 • Za normalno funkcionisanje kanalizacionog sistema. 
 • Za normalno funkcionisanje sistema za prečišćavanje otpadnih voda.
 • Projektuje se na mesto ispred separatora masti i ulja.

Rezervoari koji se koriste za separatore šljunka (peska) SANDNBOX sistema su sledećih tipova:

ECO-TP koristi se za horizontalno postavljanje, u slučaju visokog nivoa podzemnih voda. Postavljaju se kao samostojeći ili se mogu ukopavati. Ojačana konstrukcija može da nosi do 40 t opterećenja.

Za SANDBOX troškovi eksploatacije su svedeni na minimum:

 • Bez dodatnih nabavki. 
 • Periodična prevencija postrojenja je potrebna kada se vadi akumulirani zagađivač. 

 • Zadržavanje peska i mineralnih supstanci. 
 • Princip taloženja - čestice teže od vode padaju na dno. 
 • One se odvajaju brzinom od 0,15-020 m/s.
 • Vreme zadržavanja čestica u vodi je 3 min. 
 • Potrebna površina fluida za taloženje 0,25 m2 po litri/sekundi. 
 • Efikasnost separacije je više od 92%.

Ekologija i zaštita

Kako bi smo sačuvali zdravlje ljudi i životnu sredinu u kojoj živimo, neophodno je da preduzmemo odrđene mere u zaštiti životne sredine i da obratimo pažnju na ono što ostavljamo za sobom. U tome pomažu naši separatori masti i ulja.

Sve nečistoće koje ispuštamo kao otpadne vode iz naših stambenih, poslovnih industrijskih objekata, saobraćajnica, parkinga i benzinskih stanica, uspešno eliminišu naši separatori.

Klimaschutz, Klimawandel, Kampagne, Projekt

Zajednice širom sveta oslanjaju se na kvalitet, uslugu i stručnost Pipelife

Mi smo jedan od najvećih svetskih proizvođača plastičnih cevnih sistema za infrastrukturu, unutrašnje instalacije u objektima i navodnjavanje zemljišta. Smešteni u 27 zemalja, omogućavamo sadašnjim i budućim generacijama širom sveta siguran, zdrav i bezbrižan život.

pipelife-mapa-sa-predstavništvima

Kontaktirajte nas

Milica Tošić

Rukovodilac prodaje

Goran Janković

Predstavnik prodaje unutrašnjih instalacionih sistema

Share:

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera