Tretman voda

Fatbox - separator masti

11. фебруар 2021

Pipelife FATBOX modularno postrojenje za tretman voda i separaciju životinjskih i biljnih masnoća, proizveden od PE (polietilena) roto-tehnologijom. Koristi se tamo gde bi visoka koncentracija masnoća ne dozvoljava direktno ispuštanje u kanalizacioni sistem ili u slučaju tretmana otpadnih voda kroz lokalna postrojenja (klanice, živinske farme, kuhinje, restorani konfekcijske radionice ili druga postrojenja).

 

 • Dugotrajni radni vek
 • Laka instalacija i održavanje
 • Mogućnost povezivanja dve, tri ili četiri komore
 • Proizveden od materijala visokog kvaliteta.
 • Hemijska otpornost u opsegu od pH2-pH12
 • Garantovana zaptivenost celog sistema
 • Efekat tretmana preko 92%
 • Kontinuirana kontrola.

 EN 1825-1,2

koji zahteva:

 • Nominalna dimenzija može biti (nominal size) - NS: 1, 2, 4, 7, 10, 15, 20 i 25.
 • Zatezna čvrstoća iznad 15 MPa, ne sme biti deformisan više od 25% da bi zadržao integritet (bez naprslina i pukotina)
 • Da budu napravljeni od homogenih materijala bez vidljivih defekata na telu ili unutar jedinice.
 • Ulazi, izlazi i revizioni pristupi moraju biti zaptiveni zaptivkom kako bi se održala nepropusnost.
 • Vodonepropusnost celog postrojenja, za tankove mora da važi da nema curenja za vreme od 20 minuta kada se napune do nivoa koji je viši za 100 mm i od eksploatacionog nivoa, za revizine šahtove koji se sklapaju ne sme biti popuštanja 2 sata pri pritisku od 0,5 bara.
 • Minimalne ulazne i izlazne cevi prema tabeli.
 • Minimalna pokrivenost uređaja je 650mm a maksimalna 2000 mm
 • Definisanje izrade uređanja prema :
  - koncentracija ugljovodonika ne sme biti veća od 25mg/l
  - konstrukcija uređaja mora biti u skladu sa parametrima.
 • Minimalna razlika u nivoima između dna ulazne cevi i maksimalnog nivoa tečnosti u separatoru mora biti 70 mm.
 • Zapremina mehaničkih dodataka u uređaju za separaciju i nerastvorljivih supstanci mora biti najmanje 100xNS u litrama.
 • Definisanje nominalne veličine u skladu sa jednačinama i tabelama u EN 1825 - 2
 • Proračuni su jednaki separaciji masti sa većom nominalnom dimenzijom nego što je dobijeno u rezultatu.
 • Jednostavan pristup uređaju za čišćenje održavanje i popravku.

 • Otpadne vode, na primer: 

      - restorani, kuhinje,

      - mesare,

      - prehrambena industrijska postrojenja, i dr. 

 • Separatori masti štite kanalizacione cevi od: 

      - zagušenja, začepljenja cevi mastima,

      - formiranja korozivnih masnih kiselina,

      - neprijatnih mirisa. 

 • Za vreme rastvaranja masti koje su dospele u biološka postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kiselost može da poraste i efekat tretmana otpadnih voda može da se potpuno izgubi.

 • Masti isplivavaju na površinu jer imaju manju gustinu od vode. 
 • One se odvajaju brzinom od 4 mm/s. 
 • Vreme zadržavanja u postrojenju je od 3 do 5 min. 
 • Vode zagađene mastima, bez većih čestica, ulaze u prvu fazu separacije, gde se prisutne nerastvorljive supstance sakupljaju i gravitacijom odvajaju masti. 
 • Nakon toga voda se odvodi u kanalizacioni sistem. 
 • Odvojene masti sa površine ostaju tu do momenta njihovog uklanjanja iz separatora masti.

Ekologija i zaštita

Kako bi smo sačuvali zdravlje ljudi i životnu sredinu u kojoj živimo, neophodno je da preduzmemo odrđene mere u zaštiti životne sredine i da obratimo pažnju na ono što ostavljamo za sobom. U tome pomažu naši separatori masti i ulja.

Sve nečistoće koje ispuštamo kao otpadne vode iz naših stambenih, poslovnih industrijskih objekata, saobraćajnica, parkinga i benzinskih stanica, uspešno eliminišu naši separatori.

Klimaschutz, Klimawandel, Kampagne, Projekt

Zajednice širom sveta oslanjaju se na kvalitet, uslugu i stručnost Pipelife

Mi smo jedan od najvećih svetskih proizvođača plastičnih cevnih sistema za infrastrukturu, unutrašnje instalacije u objektima i navodnjavanje zemljišta. Smešteni u 27 zemalja, omogućavamo sadašnjim i budućim generacijama širom sveta siguran, zdrav i bezbrižan život.

pipelife-mapa-sa-predstavništvima

Kontaktirajte nas

Milica Tošić

Rukovodilac prodaje

Jelena Gruevski

Share:

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera