Tretman voda

Oilbox - separator ulja

11. фебруар 2021

Pipelife OILBOX modularno postrojenje za tretman voda i separaciju masti i ulja mineralnog porekla, proizveden od PE (polietilena) roto-tehnologijom. Koristi se tamo gde bi visoka koncentracija masnoća ne dozvoljava direktno ispuštanje u kanalizacioni sistem ili u slučaju tretmana otpadnih voda kroz lokalna postrojenja (klanice, živinske farme, kuhinje, restorani konfekcijske radionice ili druga postrojenja).

 

 • Dugotrajni radni vek
 • Laka instalacija i održavanje
 • Mogućnost povezivanja dve, tri ili četiri komore
 • Proizveden od materijala visokog kvaliteta.
 • Hemijska otpornost u opsegu od pH2-pH12
 • Garantovana zaptivenost celog sistema
 • Efekat tretmana preko 97%
 • Kontinuirana kontrola.

EN 858-1,2

koji zahteva:

 • Dve klase uređaja u skladu sa tehnologijom separacije i količine preostalog ulja u izlaznom delu uređaja 
 • Nominalni kapacitet separacije masnoća NS: 1.5, 3, 6, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 300, 400 i 500. 
 • Otpor konstrukcije na naprezanje iznad 15 Mpa, ne sme biti deformisana više od 25% i mora sačuvati postojanost oblika (da ne puca i da se ne lomi) 

 • Separacija derivata nafte (benzin, nafta, ulje, kerozin i dr.) koncentrisanih u otpadnoj vodi se vrši u separatorima za odvajanje tečnosti čija je gustina manja od vode ili koje su rastvorljive u njoj, i koji se nazivaju separatori masti. 
 • Nalaze primenu u: 

     - garažama, automehaničarskim radionicama, auto 

     - perionicama,

     - benzinskim stanicama, 

     - magacinima,

     - putevima i parkinzima.

 • Uljni separatori sprečavaju:

     - zagađenja otpadnim vodama,

     - blokiranje pora u zemljištu i izmenu vazduha u njemu,

     - štetnost na proces samočišćenja u vodenim kolektorima.

 • Oni dozvoljavaju sekundarnu upotrebu: 

     - recirkulacija vode (perionice)

 • Ulja isplivavaju jer im je gustina manja nego što je gustina vode. 
 • Odvajaju se brzinom 4 mm/s. 
 • Kalkulativno vreme za zadržavanje vode je 3 min. 
 • Postoje dva tipa separacije derivata nafte: 

     - gravitacioni tip-pomoću gravitacione sile odvajaju se mešavine lakše od vode (ulja, masti i derivati nafte) koje isplivavaju u izdvojene na površinu,

     - koalescentni tip-male kapljice derivata nafte se spajaju i time se olakšava njihova separacija.

 • Zadržavanje naftnih derivata zavisi od brzine isplivavanja koja je definisana veličinom kapljica, njihovom gustinom, viskoznošću i temperaturom sredine u koju je pala otpadna voda. 
 • Prema zahtevima standarda EN 858 ovi separatori moraju da imaju 97% efikasnosti prečišćavanja otpadne vode od produkata. 

Ekologija i zaštita

Kako bi smo sačuvali zdravlje ljudi i životnu sredinu u kojoj živimo, neophodno je da preduzmemo odrđene mere u zaštiti životne sredine i da obratimo pažnju na ono što ostavljamo za sobom. U tome pomažu naši separatori masti i ulja.

Sve nečistoće koje ispuštamo kao otpadne vode iz naših stambenih, poslovnih industrijskih objekata, saobraćajnica, parkinga i benzinskih stanica, uspešno eliminišu naši separatori.

Klimaschutz, Klimawandel, Kampagne, Projekt

Zajednice širom sveta oslanjaju se na kvalitet, uslugu i stručnost Pipelife

Mi smo jedan od najvećih svetskih proizvođača plastičnih cevnih sistema za infrastrukturu, unutrašnje instalacije u objektima i navodnjavanje zemljišta. Smešteni u 27 zemalja, omogućavamo sadašnjim i budućim generacijama širom sveta siguran, zdrav i bezbrižan život.

pipelife-mapa-sa-predstavništvima

Kontaktirajte nas

Milica Tošić

Rukovodilac prodaje

Jelena Gruevski

Share:

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera