Choose your region
Kontakt |  Srbija
Menu
  • Pipes 4
  • Pipes 1
  • Pipes 2
  • Pipes 3

Pipelife is jedan od vodećih svetskih dobavljača plastičnih cevnih sistema, trenutno prisutan u 26 zemalja. Mi proizvodimo i distribuiramo širok spektar visoko kvalitetnih cevnih sistema.

News

Strucna_ekskurzija_Bec

Strucna_ekskurzija_Bec

Od 3. do 5. decembra, Pipelife Serbia je organizovao stručnu ekskurziju za prijatelje i poslovne partnere u fabriku Pipelife Wien Austria. Cilj posete je bliže upoznavanje sa proizvodnim programom fabrike u Beču, obilazak proizvodnih linija, laboratorija za testiranje, ispitivanje i internu kontrolu kvaliteta proizvoda, kao i skladišnih kapaciteta.

BRENDOVI

Pragma®

Pragma®

Cevi Pragma® su deo savremenog spoljašnjeg kanalizacionog sistema, koji uključuje revizione šahtove PRO, slivnike PRO-RG, modularne pumpne stanice PROFOS i modularne sisteme za prečišćavanje otpadnih voda ECO.

Reference

LIDL - Upravna zgrada

LIDL - Upravna zgrada

Za potrebe izgradnje Upravne zgrade Lidl u Novoj Pazovi Pipelife je isporučio kompletne spoljasšnje instalacije fekalne i atmosferske kanalizacije u sistemu Pipelife PP Pragma SN10 iSN16 kao i revizione šahtove Pipelife PRO PRO1000 i PRO-PRAGNUM DN1200 i DN1500. Pored toga isporučena je i kompletna spoljašnja vodovodna mreža sistema Pipelife Aqualine PE100, unutrašnja kanalizacija Pipelife PP-HT i unutrašnji razvod vodovoda Pipelife Greenlife PP-R GFR.
Download

Download

Katalozi, brošure, specifikacije ili uputstva za montažu. U ovom delu ćete naći puno informacija o našim proizvodima.
Za Projektante

Za Projektante

Naši alati za proračune će vam olakšati kalkulacije sa raličitim Pipelife proizvodima.