Choose your region
Kontakt |  Srbija
Menu
  • Pipes 3
  • Pipes 2
  • Pipes 1
  • Pipes 4

Pipelife is jedan od vodećih svetskih dobavljača plastičnih cevnih sistema, trenutno prisutan u 26 zemalja. Mi proizvodimo i distribuiramo širok spektar visoko kvalitetnih cevnih sistema.

News

Briga o zaposlenima

Briga o zaposlenima

Smatramo da je zdravlje zaposlenih na prvom mestu! Zato je Wienerberger Piping Solutions odlučio da sve poslovne jedinice, koje nisu u mogućnosti da rade iz svojih domova, obezbedi zaštitnim epoidemiološkim maskama, kao dodatnim mehanizmom za podršku naših zaposlenih. Masovna porudžbina, koja se finansira iz centralnog budžeta, dostavljena je direktno u odgovarajuće zemlje.

BRENDOVI

Raineo®

Raineo®

Pipelife predstavlja Raineo®: sistem upravljanja (olujnim) kišnim vodama. Poplave usled olujnih kiša i nedostatak kontrolisanog upravljanja ovim vodama doprinose eroziji, zagađenju i većim budžetskim izdvajanjima radi sanacije istih. Bez sistema kao što je Raineo®, necemo biti u mogucnosti da prihvatimo, zadržimo i ponovo koristimo ovu vodu efektivno. Raineo® ce ukloniti višak vode i spreciti zagadenje okoline. Akumulirana reciklirana voda se onda može koristiti kao sanitarna voda ili za navodnjavanje. Koju god ponovnu upotrebu izaberemo Pipelife-ov Raineo® brine decenijama o ovom vrednom resursu.

Reference

Delhaize

Delhaize

Za potrebe povezivanja komercijalno-distributivnog centra Delhaize sa regionalnom kanalizacionom mrežom u Staroj Pazovi, na čijem je izvođenju radila firma Finnet Inženjering iz Pančeva, Pipelife je isporučio 4.500m PRAGMA PP sistema kanalizacionih cevi u dimenzijama DN300 i DN400.
Download

Download

Katalozi, brošure, specifikacije ili uputstva za montažu. U ovom delu ćete naći puno informacija o našim proizvodima.
Za Projektante

Za Projektante

Naši alati za proračune će vam olakšati kalkulacije sa raličitim Pipelife proizvodima.