Choose your region
Kontakt |  Srbija
Menu
  • Pipes 1
  • Pipes 3
  • Pipes 4
  • Pipes 2

Pipelife is jedan od vodećih svetskih dobavljača plastičnih cevnih sistema, trenutno prisutan u 26 zemalja. Mi proizvodimo i distribuiramo širok spektar visoko kvalitetnih cevnih sistema.

News

Instalacija Pipelife STORMBOX kontrolisanih bioretenzija

Instalacija Pipelife STORMBOX kontrolisanih bioretenzija

STORMBOX sistemi su korišćeni kao podzemne retenzije vode koje omogućavaju da se ublaže poplave i rasterete kanalizacioni sistemi u kišnim periodima, a u sušnim periodima voda iz retenzija pomaže biljnom svetu u urbanim sredinama da preživi sušno leto.

BRENDOVI

Pragma®

Pragma®

Cevi Pragma® su deo savremenog spoljašnjeg kanalizacionog sistema, koji uključuje revizione šahtove PRO, slivnike PRO-RG, modularne pumpne stanice PROFOS i modularne sisteme za prečišćavanje otpadnih voda ECO.

Reference

Američka ambasada

Američka ambasada

Izgradnja fekalne kanalizacije na Dedinju u ulici Bulevar Mira i Jovana Marinovica za potrebe priključka Americke ambasade.
Download

Download

Katalozi, brošure, specifikacije ili uputstva za montažu. U ovom delu ćete naći puno informacija o našim proizvodima.
Za Projektante

Za Projektante

Naši alati za proračune će vam olakšati kalkulacije sa raličitim Pipelife proizvodima.