Share:

Lidl - Višnjička, Beograd

Lidl

LIDL Višnjička, Beograd

Izvođač radova: Gradis, Čačak

Distributer: Uniprogres doo, Ruma

Materijal: Aqualine PE100 SDR17, 

                 PRAKTO, PRO1000, 

                 PP-HT DN50-160, PPR-GFR

                 PVC COEX SN8 DN110-160

 

Za potrebe izgradnje maloprodajnog objekta Lidl u Višnjičkoj ulici u Beogradu, Pipelife je isporučio kompletne spoljašnje instalacije fekalne i atmosferske kanalizacije u sistemu Pipelife PVC Coex SN8, kao i revizione šahtove Pipelife PRO1000. Pored toga isporučena je i kompletna spoljašnja vodovodna mreža sistema Pipelife Aqulanine PE100, unutrašnja vodovodna mreža PPR-GFR Greenlife i sistem za unutrašnje instalacije kanalizacije Pipelife PP-HT.

Isporučene cevi su PVC Coex troslojne cevi glatkih zidova, nominalne prstenaste krutosti SN8.
Namenjene su za izgradnju infrastrukturnih objekata odnosno sistema javne – spoljne kanalizacije, odvodnje industrijskih otpadnih voda, drenažu i sl. Proizvode se u dužinama 05, 1, 2, 3 i 5 m, u sledećem dijapazonu prečnika: DN160, DN200, DN250, DN315 i DN400 mm, uz odgovarajuće fazonske komade – fitinge, u svemu prema standardu SRPS EN 13476-2.

Osim klasa prstenaste krutosti SN2 i SN4 , definisanih standardom SRPS EN 9969, Pipelife u svom proizvodnom programu nudi i klasu SN8.

Proizvodni opseg programa PE cevi za distribuciju vode pod pritiskom kompanije Pipelife, u funkciji SDR-a (Standard Dimension Ratio – Standardni dimenzioni odnos): SDR 41; SDR 33; SDR 30; SDR 26; SDR 22; SDR 21; SDR 17,6; SDR 17; SDR 13,6; SDR 11; SDR9; SDR 7,4 , odnosno PN (Pressure Nominal – Nominalnog pritiska) [bara]: PN 4,0; PN 5,0; PN 5,5; PN 6,0; PN 7,7; PN 8; PN 9,6; PN 10,0; PN 12,5; PN 16,0; PN 20,0; PN 25,0
Proizvode se u sledećim prečnicima DN: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 110, 125, 140, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000, 2250 i 2500 mm, u svemu u skladu sa standardom EN12201.

PP-HT cevi koje proizvodi PIPELIFE proizvedene su od polipropilen - kopolimera (PPCO) postupkom koekstrudiranja, u skladu sa normom EN 1451-1. Ove cevi imaju spojni muf i fabrički ugrađen zaptivni prsten. Cevi se proizvode u sivoj boji prema RAL7037. Fiting je proizveden od polipropilena (PP) u skladu sa normom EN 1451. Zaptivni prsten se proizvodi od stiren-butadien-kaučuka (SBR) u skladu sa normom EN 681,deo 1., tvrdoće 60 +/- po Shoru. Predviđeni vek trajanja je najmanje 50 godina. Cevi su vidljivo i trajno obeležene imenom proizvođača, vrstom materijala, primenom, dimenzijom, debljinom zida cevi, dužinom, datumom proizvodnje, vremenom proizvodnje i oznakom norme. Visoka otpornot na hemijske uticaje i visoku temperaturu otpadnih voda kao i mogućnost montaže pri niskim temperaturama daje ovom sistemu velike prednosti u odnosu na konvencionalne materijale.                                                                       

 

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera