Share:

Kompletno rešenje za navodnjavanje borovnica na kosom terenu

Savremeni sistemi za navodnjavanje i fertirigaciju povećavaju prinose čak i kada su u pitanju zahtevni i usevi i uslovi terena. Porodično preduzeće u Srbiji, BB Crown Agro Group, izabralo je moderan sistem za navodnjavanje koji štedi vodu , za svoj zasad borovnice na neravnom terenu. Od koncepta i dizajna do instalacije i održavanja, Pipelife je  ponosan što je podržao porodicu tokom celog projekta.

Zajedništvo tradicije i modernizacije

Specijalizujući se za uzgoj borovnice, porodica Becin je odlučila da osnuje sopstveno preduzeće  — BB Crown Agro Group — pre tačno četiri godine. Porodični posao se nalazi u Obrenovcu, a njihovo prvo polje borovnice prostiralo se na površini od 1,8 hektara. Danas BB Crown Agro Group poseduje 3,8 hektara zasada borovnice, dok je cilj porodične firme da se u bliskoj budućnosti proširi na ukupno 6 hektara.

Najčešća sorta borovnice na plantaži BB Crown Agro Group je ‘Duke.’ Ključ za uspešan uzgoj biljaka borovnice su pravi uslovi zemljišta na kome raste. pH vrednost zemljišta bi trebalo da bude između 4 i  5,5, a optimalna električna provodljivost vode za navodnjavanje ~1mS/cm.

Ove godine, BB Crown Agro Group je uložio u moderan sistem za navodnjavanje kap po kap i fertirigaciju, kako bi obezbedila dosledne uslove za rast i veće prinose u svom voćnjaku.

BB Crown Agro Group's blueberry field in Obrenovac, Serbia | Pipelife

VEĆA PRECIZNOST I MANJA POTROŠNJA: PREDNOSTI NAVODNJAVANJA KAP PO KAP

Danas se navodnjavanje kap po kap smatra jednom od metoda za uštedu vode i hranljivih materija u poljoprivredi i široko je primenljiva u voćnjacima. Studije pokazuju da, za voće i povrće, navodnjavanje kap po kap može da uštedi 17-43% vode u poređenju sa drugim metodama.

Uz adekvatnu postavku sistema za navodnjavanje kap po kap, svaka biljka dobija tačnu količinu vode i đubriva za napredovanje. Štaviše, voda se dodaje samo u zoni korena biljke, tako da nema dodatnih gubitaka na evapotranspiraciju.

A row of blueberry plants with a drip irrigation system installed | Pipelife

KOMPLETNA USLUGA ZA POLJOPRIVREDNIKE

BB Crown Agro Group je izabrao Pipelife za svog dobavljača i partnera na projektu jer je porodica tražila kompletno rešenje za navodnjavanje kap po kap sa sveobuhvatnom tehničkom podrškom.

Umesto da ponude generičko, gotovo rešenje, stručnjaci Pipelife-a su prilagodili celokupnu postavku za navodnjavanje specifičnim terenskim uslovima porodičnog voćnjaka. Izazov je bio, da se parcela nepravilnog oblika, pod nagibom, podeli na posebne zone za navodnjavanje i izabere optimalan položaj za glavni i sekundarni vod.

Od vodovodnih cevi i kapaljki do daljinskog upravljanja ventilima, sve elemente sistema je isporučio Pipelife na početku instalacije. Dakle, nije se gubilo vreme na čekanje isporuke ili traženje određenih delova i elemenata sistema. Pored toga, BB Crown Agro Group je u potpunosti mogla da se osloni na Pipelife nadzorne i konsultantske usluge tokom svih faza projekta.

POSTAVLJANJE KOMPLETNOG REŠENJA ZA FERTIRIGACIJU I NAVODNJAVANJE

Cevi za kapanje sa kompenzujućim kapljačima (PC) su savršen izbor za terene pod nagibom, jer obezbeđuju da ista količina vode dope do svake biljke. Zbog nagiba polja od 17% instalirana je oprema za navodnjavanje sa kompenzacijom pritiska za BB Crown Agro Group.

Projekat je počeo krajem marta, postavljanjem glavnog voda: 940 metara PE cevi sa kompenzujućim kapljačima, prečnika od  DN 32 do DN 50 sa klasom pritiska PN 6. Nakon toga su postavljeni bočni vodovi, ukupno preko 7,000 metara PE 40 cevi za navodnjavanje DN 20 PN 4 i skoro 9,000 PCND (pressure-compensated no-drain) kapljača.

Sa novom postavkom, jedan PCND 4 l/h kapljač će  snabdevati svaku sadnicu borovnice, obezbeđujući joj konstantnu vlažnost i prehranu tokom vegetacije.

Kako bi 24/7 imali kontrolu nad sistemom i izbegli ljudske greške, rešenje za BB Crown Agro Group takođe uključuje MINIAGG 6 upravljačku jedinicu. Kombinovanje navodnjavanja kap po kap sa jednim od najsavremenijih sistema za praćenjei kontrolu ns tržištu,  omogućava veoma precizno doziranje vode, uz smanjenje radne snage i stvaranje veće fleksibilnosti za poljoprivrednika. Operater može daljinski da podesi količinu vode i trajanje navodnjavanja, jer sistem može pojedinačno da otvara ili zatvara ventile.

Control valves of the drip irrigation system in the Becin family orchard | Pipelife

POSTAVLJANJE KOMPLETNOG REŠENJA ZA FERTIRIGACIJU I NAVODNJAVANJE

Za BB Crown Agro Group, celokupni sistem za navodnjavanje i fertirigaciju je instaliran na 2 hektara zemljišta za samo 10 dana. Međutim, Pipelife nastavlja sa podrškom porodice Becin pružanjem postprodajnih usluga uključujući i garanciju od 24 meseca na sve delove sistema.

U  2023-2024, je planirano proširenje sistema za dodatnih 2,2 hektara, čime bi se obezbedili uslovi za rast još većeg broja sadnica borovnice u Obrenovcu.

navodnjavanje-u-azerbejdzanu

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera