Pipelife - always part of your life

Fitinzi za sistem navodnjavanja sa rasprskivačima

clamp ili latch? Pronađimo rešenje zajedno

Sprinkler Irrigation on Field
Sprinkler Irrigation on Field

Clamp sistem

Proizvodi se u prečnicima DN90, DN110, DN125, DN140, DN160.

clamp fitinzi

Redukcija

Koristi se za povezivanje laterala na glavni cevovod. 

Ø 110x90 mm, Ø 110x75 mm,
Ø 90x75 mm, Ø 160/125 mm,
Ø 140/110 mm, Ø 140/90 mm,
Ø 140/75 mm, Ø 160/100 mm.

Koleno 90*

Ø 75 mm, Ø 90 mm,
Ø 110 mm, Ø 125 mm,
Ø 140 mm, Ø 160 mm.

Labudov vrat

Fiting u obliku slova S koji pov ezuje pumpu sa sistemom uz minimalan prenos vibracija na sistem.

Ø 75 mm, Ø 90 mm,
Ø 110 mm, Ø 125 mm,
Ø 140 mm, Ø 160 mm.

Konekcija za pumpu

Metalni komad koji povezuje izlaz pumpe sa glavnim cevovodom.

Ø 75 mm, Ø 90 mm,
Ø 110 mm, Ø 125 mm,
Ø 140 mm, Ø 160 mm.

Hidrant

Za podršku mlaznicama rasprskivača.

Proizvodi se u dimenzijama
Ø 75 mm, Ø 90 mm, Ø 110 mm.

Zaptivne kape

Zatvaraju cevi na udaljenim krajevima sistema i tamo gde je potrebno.

Ø 75 mm, Ø 90 mm,
Ø 110 mm, Ø 125 mm,
Ø 140 mm, Ø 160 mm.

Usponski deo

Male cevi proizvedene u dužinama od 25cm, 50cm i 100cm,  i prečnika Ø32mm i Ø40mm, koriste se za podešavanje nivoa prskalica za različite vrste biljaka.

Zaptivka

Specijalno proizvedena za ugradnju u žleb zaptivnog sistema, za upotrebu pri visokim pritiscima. Dostupno u prečnicima:

Ø75mm, Ø90mm,Ø110mm, Ø125mm,Ø140mm, Ø160mm.

T komad

Ovaj komad s koristi za odvajanje laterala od glavnog cevovoda. 

Proizvodi se u prečnicima:

Ø 75/75 mm, Ø 90/90 mm,
Ø 110/75 mm, Ø 110/110 mm,
Ø 125/125 mm, Ø 160/75 mm,
Ø 160/110 mm, Ø 160/125 mm,
Ø 160/160 mm.

Ventil

Ventili pomažu u čišćenju mlaznica prskalica, bez isključivanja celog sistema. Takođe, pomažu u regulaciji ili uklanjanju nekih prskalica, kako bi se promenilo mesto.

Krst

Koristi se za odvajanje laterala od glavnog cevovoda.

Proizvodi se u dimenzijama: 

Ø 110/75 mm, Ø 110/90 mm,
Ø 110/110 mm, Ø 125/125 mm,
Ø 125/110 mm, Ø 125/90 mm,
Ø 125/75 mm.

Pipelife sistemi za navodnjavanje rasprskivačima - clamp sistem

Latch sistem

Najnoviji dizajn sistema omogućava lako rukovanje i jednostavno povezivanje sistema na terenu. Prepoznatljiv je po svojoj trajnosti, performansama i vrlo je praktičan.

,Proizvodi se u prečnicima DNDN90, DN110, DN125, DN140.

Pipelife-sprinkler-irrigation-field

Redukcija

Koristi se za povezivanje laterala na glavni cevovod. 

Ø 110x90 mm, Ø 110x75 mm,
Ø 90x75 mm, Ø 160/125 mm,
Ø 140/110 mm, Ø 140/90 mm,
Ø 140/75 mm, Ø 160/100 mm.

Koleno 90*

Ø 75 mm, Ø 90 mm,
Ø 110 mm, Ø 125 mm,
Ø 140 mm, Ø 160 mm.

Labudov vrat

Fiting u obliku slova S koji pov ezuje pumpu sa sistemom uz minimalan prenos vibracija na sistem.

Ø 75 mm, Ø 90 mm,
Ø 110 mm, Ø 125 mm,
Ø 140 mm, Ø 160 mm.

Konekcija za pumpu

Metalni komad koji povezuje izlaz pumpe sa glavnim cevovodom.

Ø 75 mm, Ø 90 mm,
Ø 110 mm, Ø 125 mm,
Ø 140 mm, Ø 160 mm.

Hidrant

Za podršku mlaznicama rasprskivača.

Proizvodi se u dimenzijama
Ø 75 mm, Ø 90 mm, Ø 110 mm.

Zaptivne kape

Zatvaraju cevi na udaljenim krajevima sistema i tamo gde je potrebno.

Ø 75 mm, Ø 90 mm,
Ø 110 mm, Ø 125 mm,
Ø 140 mm, Ø 160 mm.

Usponski deo

Male cevi proizvedene u dužinama od 25cm, 50cm i 100cm,  i prečnika Ø32mm i Ø40mm, koriste se za podešavanje nivoa prskalica za različite vrste biljaka.

Zaptivka

Specijalno proizvedena za ugradnju u žleb zaptivnog sistema, za upotrebu pri visokim pritiscima. Dostupno u prečnicima:

Ø75mm, Ø90mm,Ø110mm, Ø125mm,Ø140mm, Ø160mm.

T komad

Ovaj komad s koristi za odvajanje laterala od glavnog cevovoda. 

Proizvodi se u prečnicima:

Ø 75/75 mm, Ø 90/90 mm,
Ø 110/75 mm, Ø 110/110 mm,
Ø 125/125 mm, Ø 160/75 mm,
Ø 160/110 mm, Ø 160/125 mm,
Ø 160/160 mm.

Ventil

Ventili pomažu u čišćenju mlaznica prskalica, bez isključivanja celog sistema. Takođe, pomažu u regulaciji ili uklanjanju nekih prskalica, kako bi se promenilo mesto.

Krst

Koristi se za odvajanje laterala od glavnog cevovoda.

Proizvodi se u dimenzijama: 

Ø 110/75 mm, Ø 110/90 mm,
Ø 110/110 mm, Ø 125/125 mm,
Ø 125/110 mm, Ø 125/90 mm,
Ø 125/75 mm.

Pipelife sistemi za navodnjavanje rasprskivačima - latch sistem

Kontaktirajte nas

Dušan Janković

Regionalni menadžer - sistemi za navodnjavanje

Ivica Aleksandrov

Predstavnik prodaje sistema za navodnjavanje

Share:

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera