Otpadne vode

Profos - Modularne kanalizacione pumpne stanice

11. фебруар 2021

Modularna kanalizaciona pumpna stanica PROFOS, za otpadne i drenažne vode, predlaže se kao finalni proizvod koji je spreman za direktnu montažu na gradilištu. Pipelife za Vas besplatno izrađuje projekat pumpne stanice PROFOS.

alarmni sistem

prednosti

Inteligentna konstrukcija i kompaktan dizajn Pipelife PROFOS modularne pumpne stanice, ispuniće sve Vaše potrebe i zahteve. Gotovo projektno rešenje i lako povezivanje sa postojećom kanalizacionom mrežom uštedeće vaše vreme i novac. Profos je malih dimenzija, ima malu masu i veoma je lak za transport i montažu. Može se postaviti na velikoj dubini, stabilan je i pouzdan. Izrađen je od najkvalitetnijih materijala, i ima visoku zaptivenost i čvstoću. Izuzetno dug životni vek, čak i u uslovima korišćenja sa agresivnim fluidima, čini ga idealnim za sve Vaše potrebe.

 

PRIMENA 

Pipelife PROFOS pumpna stanica ima širok spektar primene:

  • kod odvodnjavanja kuća i zgrada, kompleksa, malih industrijskih prduzeća, koji su postavljeni na nižem nivou u odnodu na uličnu kanalizacionu mrežu.
  • smanjenje dubine kanalizacione mreže.
  • ispumpavanje otpadnih i atmosferskih voda iz oblasti koje su na nižem nivou.
  • prevođenje kanalizacione mreže preko visokih mesta, voda, puteva, železničkih pruga, itd.
  • ispumpavanje vode iz rezervoara za kišnicu.
  • ispumpavanje otpadnih voda ka postrojenjima za prečišćavanje, receptorima, itd. 

PROFOS  stanice se nude u različitim prečnicima šahte / uređaja i pogodne su za različite dubine postavljanja, uslove opterećenja, broj i tip pumpe i primene.

Otpadne vode

Dodatne prednosti profos pumpne stanice

11. фебруар 2021

elastičnost

Moguće su različite konfiguracije izrade šahte / uređaja, ulazi, izlazi, armature i povezivanja na cevovode koji odgovaraju zahtevima projektanta ili izvođača. Pipelife prilaže projektne kalkulacije uz konkretne parametre naručioca, crteže i uputstva za ugradnju, koji omogućavaju pouzdanost u pogledu montaže i upotrebe uređaja.

Materijal

Modularna pumpna stanica PROFOS je izrađena od visokokvalitetnih plastičnih materijala i elemenata (fitinzi i cevi) Pipelife proizvodnje, uz armature, pumpne agregate i njihove elemente renomiranih evropskih proizvođača, koji garantuju kvalitet i dugovečnost. Otporna je na koroziju.

BRZA I LAKA MONTAŽA

Pumpna stanica se isporučuje kompletirana, kao finalni proizvod, sa unapred postavljenim svim potrebnim armaturama i spojevima za cevovode. 

čvrsta konstrukcija

Specijalno dizajniran, dimenzionisan i izrađen šaht / uređaj. Veoma je čvrst i otporan na ekstremne terenske uslove i u uslovima visokog nivoa podzemnih voda.

Dizajn 

Baza je dizajnirana tako da ne dozvoljava sakupljanje taloga i širenje neprijatnog mirisa. Poklopci različitih dimenzija i opterećenosti u skladu sa SRPS EN124, su kompatibilni sa PROFOS pumpnom stanicom. PROFOS pruža mogućnost za izradu dodatnog šahta, u kome mogu biti postavljene armature i cevni spojevi. Veoma je lak za upotrebu, sa zagarantovanom zaptivenošću.

sistem sa automatskom spojnicom

Omogućava laku demontažu ili održavanje pumpnih agregata tokom montaže i upotrebe. Garantovana je zaptivenost spoja između osnove cevnog sistema i potisa pumpe.

kontrolna tabla i senzor

Potpuna automatizacija radnog procesa pumpe uz različite režime rada, izveštavanje u slučaju nezgoda, itd. za potpunu kontrolu preko mobilnog telefona ili tableta. Pipelife modularna kanalizaciona stanica PROFOS sadrži i nivokaz, za tačno mrenje nivoa vode, kako bi ste uvek bili sigurni. 

podešavanje, puštanje u rad, servis i garancija 

(za spisak ovlašćenih servisera kontaktirajte Pipelife Serbia doo)

Pri kupovini finalnog proizvoda Pipelife modularne pumpne stanice PROFOS, mi nudimo besplatno podešavanje i puštanje u rad pumpe od strane firme koja je ovlašćena za to. Naručilac dobija garanciju u trajanju od 36 meseci i servis uređaja tokom upotrebe.


Pogledajte ostala rešenja za tretman otpadnih voda

Drenaža

Master-PP Rohr

Cevi za transport otpadnih voda

M 1000 Manhole

Šahtovi & okna

zalety-stormbox

Infiltracija olujnih voda

Kontaktirajte nas

Milica Tošić

Rukovodilac prodaje

Share:

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera