Otpadne vode

Profos - Modularne kanalizacione pumpne stanice

11. фебруар 2021

Modularna kanalizaciona pumpna stanica PROFOS, za otpadne i drenažne vode, predlaže se kao finalni proizvod koji je spreman za direktnu montažu na gradilištu. Pipelife za Vas besplatno izrađuje projekat pumpne stanice PROFOS.

Profos modular pump station
alarmni sistem

prednosti

Inteligentna konstrukcija i kompaktan dizajn Pipelife PROFOS modularne pumpne stanice, ispuniće sve Vaše potrebe i zahteve. Gotovo projektno rešenje i lako povezivanje sa postojećom kanalizacionom mrežom uštedeće vaše vreme i novac. Profos je malih dimenzija, ima malu masu i veoma je lak za transport i montažu. Može se postaviti na velikoj dubini, stabilan je i pouzdan. Izrađen je od najkvalitetnijih materijala, i ima visoku zaptivenost i čvstoću. Izuzetno dug životni vek, čak i u uslovima korišćenja sa agresivnim fluidima, čini ga idealnim za sve Vaše potrebe.

 

Glazuursteen Blauw Standaard, Rood Standaard and Wit Standaard SP WF | New Construction Apartments | London City Island | Architect: Glenn Howells Architects | Client: London City Island | Photographer: Michael Molloy

PRIMENA 

Pipelife PROFOS pumpna stanica ima širok spektar primene:

  • kod odvodnjavanja kuća i zgrada, kompleksa, malih industrijskih prduzeća, koji su postavljeni na nižem nivou u odnodu na uličnu kanalizacionu mrežu.
  • smanjenje dubine kanalizacione mreže.
  • ispumpavanje otpadnih i atmosferskih voda iz oblasti koje su na nižem nivou.
  • prevođenje kanalizacione mreže preko visokih mesta, voda, puteva, železničkih pruga, itd.
  • ispumpavanje vode iz rezervoara za kišnicu.
  • ispumpavanje otpadnih voda ka postrojenjima za prečišćavanje, receptorima, itd. 

PROFOS  stanice se nude u različitim prečnicima šahte / uređaja i pogodne su za različite dubine postavljanja, uslove opterećenja, broj i tip pumpe i primene.

Otpadne vode

Dodatne prednosti profos pumpne stanice

11. фебруар 2021

elastičnost

Moguće su različite konfiguracije izrade šahte / uređaja, ulazi, izlazi, armature i povezivanja na cevovode koji odgovaraju zahtevima projektanta ili izvođača. Pipelife prilaže projektne kalkulacije uz konkretne parametre naručioca, crteže i uputstva za ugradnju, koji omogućavaju pouzdanost u pogledu montaže i upotrebe uređaja.

Materijal

Modularna pumpna stanica PROFOS je izrađena od visokokvalitetnih plastičnih materijala i elemenata (fitinzi i cevi) Pipelife proizvodnje, uz armature, pumpne agregate i njihove elemente renomiranih evropskih proizvođača, koji garantuju kvalitet i dugovečnost. Otporna je na koroziju.

BRZA I LAKA MONTAŽA

Pumpna stanica se isporučuje kompletirana, kao finalni proizvod, sa unapred postavljenim svim potrebnim armaturama i spojevima za cevovode. 

čvrsta konstrukcija

Specijalno dizajniran, dimenzionisan i izrađen šaht / uređaj. Veoma je čvrst i otporan na ekstremne terenske uslove i u uslovima visokog nivoa podzemnih voda.

Dizajn 

Baza je dizajnirana tako da ne dozvoljava sakupljanje taloga i širenje neprijatnog mirisa. Poklopci različitih dimenzija i opterećenosti u skladu sa SRPS EN124, su kompatibilni sa PROFOS pumpnom stanicom. PROFOS pruža mogućnost za izradu dodatnog šahta, u kome mogu biti postavljene armature i cevni spojevi. Veoma je lak za upotrebu, sa zagarantovanom zaptivenošću.

sistem sa automatskom spojnicom

Omogućava laku demontažu ili održavanje pumpnih agregata tokom montaže i upotrebe. Garantovana je zaptivenost spoja između osnove cevnog sistema i potisa pumpe.

kontrolna tabla i senzor

Potpuna automatizacija radnog procesa pumpe uz različite režime rada, izveštavanje u slučaju nezgoda, itd. za potpunu kontrolu preko mobilnog telefona ili tableta. Pipelife modularna kanalizaciona stanica PROFOS sadrži i nivokaz, za tačno mrenje nivoa vode, kako bi ste uvek bili sigurni. 

podešavanje, puštanje u rad, servis i garancija 

(za spisak ovlašćenih servisera kontaktirajte Pipelife Serbia doo)

Pri kupovini finalnog proizvoda Pipelife modularne pumpne stanice PROFOS, mi nudimo besplatno podešavanje i puštanje u rad pumpe od strane firme koja je ovlašćena za to. Naručilac dobija garanciju u trajanju od 36 meseci i servis uređaja tokom upotrebe.


Pogledajte ostala rešenja za tretman otpadnih voda

drainage pipe

Drenaža

Master-PP Rohr

Cevi za transport otpadnih voda

M 1000 Manhole

Šahtovi & okna

zalety-stormbox

Infiltracija atmosferskih voda

Kontaktirajte nas

Milica Tošić

Rukovodilac prodaje

Share:

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera