Otpadne vode

Šaht Poklopci

11. фебруар 2021

Šaht poklopci

Bezbednost na prvom mestu

Ono što se jednom nauči, nikada se ne zaboravlja! 

Mi, kao stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u odvodnim tehnologijama, ulažemo mnogo napora u razradu novih proizvoda. Ovo je oblast u kojoj su visoke tehnologije idealan sastojak. Svaki proizvod prolazi kroz stroge provere kvaliteta. Proizvodne inovacije se ispituju programom za 3D simulaciju "FEM", u vezi sa strukturnim ponašanjem prilikom opterećenja. Rezultati simulacija nam daju detaljna znanja o izdržljivosti jednog elementa i na taj način nam omogućavaju da optimizujemo izradu.

Samonivelišući ram se oslanja na bitumensku površinu puta i podešava se u odnosu na nivo puta, dok se opterećenje revizionog šahta smanjuje do čak 70%. Uklonivi amortizujući naglavci HYDROthane su dugotrajni i imaju visoku abrazivnu otpornost pri vanrednim opterećenjima. Šarke omogućavaju jednostavno ergonomsko otvaranje poklopca - u položaju za pregled do 120° i u popložaju za podizanje i blokiranje, protiv neželjenog zatvaranja poklopca,do 90°. 

Inovativni automatski sistem zaključavanja u 3 tačke sa oprugama, će onemogućiti otvaranje poklopca od strane neovlašćenog lica (sprečiti krađu). Podudaranjem tačaka zaključavanja, poklopac se centrira u ram i zaključava se putem trenja.

U ponudi su poklopci bez ventilacionih otvora ili sa ulaznom rešetkom. 

Broj artikla                       Klasa                     Standard                      Materijal                 Težina                Br.kom.na paleti

   814122                         E600                   DIN EN 124                    EN-GJS                oko91kg                        5

Poklopci za revizione šahtove

Inteligentno rešenje u pogledu bezbednosti , tehnologije i ergonomije. Klasa opterećenja D400, za upotrbu na putevima, za sve vrste motornih vozila.

Uklonivi naglavci HYDROthane (U oblika) sprečavaju vertikalan i horizontalan kontakt sa materijalom poklopca. Veoma su dugotrajni i imaju visoku abrazivnu otpornost pri vanrednim opterećenjima. Šarke omogućavaju jednostavno ergonomsko otvaranje poklopca - u položaju za pregled do 120° i u popložaju za podizanje i blokiranje, protiv neželjenog zatvaranja poklopca,do 90°. 

Inovativni automatski sistem zaključavanja uz pomoć opruga, će onemogućiti otvaranje poklopca od strane neovlašćenog lica (sprečiti krađu). Monolitni sistem zaključavanja ne smanjuje funkcionalnost.

Širina rama preko 850mm.

Broj artikla                       Klasa                     Standard                      Materijal                 Težina                Br.kom.na paleti

   894686                         E400                   DIN EN 124                    EN-GJS                oko 55kg                       10

Poklopci za revizione šahtove

Samonivelišući ram podešava se klizanjem u odnosu na nivo puta i postaje integrisani deo površine puta. Opterećenje revizionog šahta smanjuje se do čak 70%. Pogodan je za šahtove prečnika 600mm. Poseduje 3 reviziona proreza za proveru sleganja nakon ugradnje rama.

Uklonivi amortizirajući naglavci HYDROthane su dugotrajni i imaju visoku abrazivnu otpornost pri vanrednim opterećenjima. 

Inovativni automatski sistem zaključavanja u 2 tačke sa oprugama, će onemogućiti otvaranje poklopca od strane neovlašćenog lica (sprečiti krađu). Podudaranjem tačaka zaključavanja, poklopac se centrira u ram i zaključava se putem trenja.

U ponudi su i modeli:

 • SCANDICpur SN600 sa samonivelišućim ramom u kvadratu, visine 270mm ili 320mm
 • SCANDIC SN700
 • SCANDIC SN800
 • ulazna rešetka SCANDIC SN600/700

Pomoćni pribor:

 • SCANDIC šipka za otvaranje poklopca (999632)
 • SCANDIC podizač poklopca (999633)

Broj artikla                      Klasa                     Standard                       Materijal                 Težina                Br.kom.na paleti

   894126                         E400                   DIN EN 124                    EN-GJS                oko 100kg                       5

Poklopci za revizione šahtove

Šaht poklopci

ugradnja

prema standardu en 1433

Klasa A15

Zone kretanja samo za pešake i bicikliste, kao idruge slične zone (npr.travnate površine).

Klasa B125

Trotoari, pešačke zone i slične površine (npr.parkinzi za automobile i višespratni parkinzi).

Klasa C250

Poklopci šahtova odvodnih kanala pored ivičnjaka i zaustavnih traka.

Klasa D400

Putevi (uključujući i pešačke staze), parkinzi i drugr manipulativne površine (npr.parkinzi pored javnih puteva).

Klasa E600

Zone kretanja koje nisu javne, namenjene prevoznim sredstvima sa teškim industrijskim oštećenjem, manipulativne površine u industrijskim objektima, dokovi, itd.

Klasa F900

Za površine sa posebnom namenom, npr.delovi pista za manevrisanje aviona na aerodromima.

Klasifikacija mesta za primenu od strane proizvođača

Ako se pitate koji proizvod da izaberete, preporučujemo Vam da izaberete proizvod više klase. 

Imajte u vidu sledeće:

 • Pešačke zone su dostupne i za servisna vozila, vozila za transport smeća, kao i pri vanrednim situacijama.
 • Pešačke ulice imaju dvostruku upotrebu, što znači da je zabrana kretanja vremenski ograničena (npr.ulica je pešačka samo tokom radnog vremena, dok se van tog vremeskog intervala koristi za uobičajeno kretanje vozila).
 • Koristite odgovarajuće poklopce, drenažne i odvodne sisteme klase F900 u skladu sa DIN EN124 / DIN1229 za sve površine specijalne namene (aerodromi, dokovi, itd.).            

EN 124 određuje različita ispitna opterećenja za određene klase opterećenja. Na primer, za klasu opterećenja D400 odgovara sila ispitivanja od 400kN. Uprkos tome, nije moguće oceniti bezbednost kretanja za jedan poklopac šahta samo putem ispitivanja vertikalnog opterećenja. Često postoje značajne razlike u zhtevima za bezbednost kretanja, posebno kod klase opterećenja D400. Klasifikacija opterećenja puta zavisi od konkretnih lokalnih uslova i predstavlja odgovornost projektanta. Preporučujemo da uvek izaberete proizvod više klase.                                                  

Šaht poklopci

Napravite razliku između oblasti primene

Saobraćaj slabog inteziteta

Zone za kretanje pretežno putničkih automobila i manjih teretnih automobila, npr.mirni putevi, servisni putevi, itd.

Saobraćaj srednjeg intenziteta

Zone sa normalnom frekvencijom saobraćaja putničkih automobila i manjih teretnih automobila, npr.međugradski putevi, putevi u industrijskim zonama, itd.

Saobraćaj jakog intenziteta

Zone sa povećanom frekvencijom saobraćaja, npr. autoputevi, obilaznice, itd.

Intenzivan saobraćaj

Zone sa intenzivnim saobraćajnim opterećenjem, npr. krivine, raskrsnice, izlazi na autoputeve, nadvožnjaci, petlje, itd.

kvalitet

Sertifikovan kvalitet

Naši proizvodi se ispituju uz usklađenost sa međunarodnim standardima i slede se od strane međunarodno akreditovanih laboratorija ispitivanja.

Upravljanje kvalitetom

Usaglašavanje sa EN 124 se izvršava od strane instituta za ispitivanje materijala koji su akreditovani za sprovođenje ispitivanja u celoj Evropi (laboratorija za ispitivanja treba da bude akreditovana prema standardu ISO 17025).

EN 124 etiketiranje (tačka 9 EN 124)

 1. identifikacija proizvođača
 2. EN 124 sa oznakom evropskog standarda
 3. Klasa opterećenja (npr.D400)
 4. Znak trećeg lica
 5. Naziv proizvoda (nije obavezno)

Zajednice širom sveta oslanjaju se na kvalitet, uslugu i stručnost Pipelife

Mi smo jedan od najvećih svetskih proizvođača plastičnih cevnih sistema za infrastrukturu, unutrašnje instalacije u objektima i navodnjavanje zemljišta. Smešteni u 27 zemalja, omogućavamo sadašnjim i budućim generacijama širom sveta siguran, zdrav i bezbrižan život.

pipelife-mapa-sa-predstavništvima

Kontaktirajte nas

Milica Tošić

Rukovodilac prodaje

Share:

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera