Snabdevanje vodom

PVC KM

11. фебруар 2021

PVC cevi za vodovod pod pitiskom

Vodovodne cevi sive boje,  izrađene od tvrdog polivinlhlorida (PVC) postupkom ekstrudiranja, sa integrisanom spojnicom i zaptivnim prstenom.

PVC nyomócső

Spoljašnji prečnik (mm) 6 bara 
Debljina zida (mm)
6 bara 
Masa kg/m
10 bara
Debljina zida (mm)
10 bara
Masa kg/m
12,5 bara
Debljina zida (mm)
12,5 bara
Masa (kg/m)
16 bara
Debljina zida (mm)
16 bara 
Masa kg/m
50 1,8 0,422 2,4 0,552 3,0 0,67 - -
63 1,9 0,562 3,0 0,854 3,7 1,04 - -
75 2,2 0,782 3,6 1,22 4,5 1,5 - -
90 2,7 1,13 4,3 1,75 5,3 2,1 6,7 2,61
110 3,2 1,64 5,3 2,61 6,5 3,15 8,2 3,9
125 3,7 2,13 6,0 3,34 7,4 4,07 9,3 5,01
140 4,1 2,56 6,7 4,18 8,2 5,05 10,4 6,27
160 4,7 3,44 7,7 5,47 9,4 6,59 11,9 8,17
200 5,9 5,37 9,6 8,51 11,8 10,3 14,9 12,8
225 6,6 6,67 10,8 10,8 13,2 13,0 16,7 16,1
250 7,3 8,31 11,9 13,2 14,7 16,0 18,6 19,9
280 8,2 10,4 13,4 16,6 16,5 20,1 20,8 24,9
315 9,2 13,2 15,0 20,9 18,5 25,4 23,4 31,5
355 10,4 16,7 16,9 26,5 20,9 32,3 26,3 39,9
400 11,7 21,1 19,1 33,7 23,5 4,9 29,7 50,8
450 13,2 26,8 21,5 42,7 26,5 51,9 - -
500 14,6 32,9 23,9 52,6 29,4 63,95 - -

●Postavite cevi na ±15 cm iznad u odnosu jedna na drugu.

●Očistite kraj cevi.

●Proverite da li u vezi  ima prljavštine, posebno iza zaptivne gumice, i ukoliko je potrebno – očistite.

●Na kraju cevi obeležite polovinu dubine za postavljanje veze (1/2L).

●Nanesite dodatak na kraj cevi i zaptivnu gumicu veze.

●Sa druge strane veze postavite mali komad cevi istog prečnika i dužine 1/2L. Ovaj komad cevi nije sa U2 krajem, već sa malom kosom stranom.

●Postavite vezu na kraj cevi.

●Ponovite istu radnju za kraj cevi sa vezom.

●Postavite srednji deo.

●Nakon toga postavite veze 1 i 2 na srednji deo dok ne vidite oznaku „1/2L”.

●Alternativno, mobilne veze mogu da se postavljaju i direktno na srednji deo (ukoliko je isti dovoljno dugačak).

●Ako je srednji deo postavljen, veze se ponovo premeštaju do oznake na kraju cevi.

Pre postavljanja veze možete koristiti polugu. Između poluge i veze ili kraja cevi treba da postavite komad drveta.

Kontaktirajte nas

Milica Tošić

Rukovodilac prodaje

Share:

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera