Snabdevanje vodom

Robust superpipe

11. фебруар 2021

PE100 RC - cevovodi od polietilena (PE) sa indikativnom bakarnom žicom

Šta je PE100? 

PE100 RC predstavlja usavršenu razradu dokazanog sirovinskog materijala PE100. Daje izuzetno visoku otpornost na visokokoncentrisano opterećenje i sporo širenje pukotina, što se ogleda u nazivu PE100RC (resistance to cracking). Svojom dokazanom otpornošću na pucanje prilikom udara posebno su prilagođene povećanim zahtevima prilikom postavljanja. Otpornije su na spoljašnje udare kao što su ogrebotine, udubljenja, koncentrrisani pritisak i deformacije, a da pri tom ne gube zahteve koji važe za cevovode pod viskom pritiskom.

Recycling pictures
Recycling pictures
PLK_Pipelife-Robust
Αγία Άννα Robust.bmp

Materijal:                         PE100 RC, polipropilenski spoljašnji zaštitni sloj sa bakarnom žicom za indikaciju

Standard:                         Cev ispitana i atestirana u skladu sa ONOM EN 12201

Nominalni pritisak:       PN10 SDR17 faktor sigurnosti C=1,25

                                            PN16 SDR11 faktor sigurnosti C=1,25

Boja:                                   Plava, narandžasta, žuta i dr. - zavisno od namene

Oblik isporuke:               U koturima od 100m ili 12-metarske šipke u pakovanju, sa zaptinim kapama na krajevima

*proizvedene u Austriji

*spoljašnji sloj od polipropilena je debljine oko 1,7mm, nezavisno od prečnika ili DN/OD se povećava za 3,4mm.

 • Infrastrukturni sistemi - snabdevanje vodom, gasom, odvođenje atmosferskih i kanalizacionih voda, kanalizacije pod pritiskom, zaštita telekomunikacionih i optičkih kablova. 
 • Industrijka primena - za potisne cevovode za pumpne sisteme, za prenos različitih fluida, goriva, itd.
 • Poljoprivreda - sistemi za navodnjavanje i rasprskivanje,
 • Nestandardna primena - cevovodi na teškim i kamenitim terenima.

Uštedite na inertnim materijalina, ne na cevima!

 • Visoka otpornost prilikom sporog širenja pukotina
 • Izuzetno dobra otpornost na visoka i koncentrisana opterećenja
 • Indikativna bakarna žica
 • Bez upotrebe inertnih materijala za postavljanje
 • Dug radni vek, čak i pri teškim uslovima
 • Odgovaraju svim važećim standardima
 • Odgovarajuće su za različite primene i načine postavljanja, zahvaljujući odličnom kvalitetu materijala.

Spoljašnji prečnik (mm) PN 6 (SDR 26)
Debljina zida
PN 6 (SDR 26)
Masa kg/m
PN 10 (SDR 17)
Debljina zida 
PN 10 (SDR 17)
Masa kg/m
PN 12,5 (SDR 13,6)
Debljina zida 
PN 12,5 (SDR 13,6)
Masa kg/m
PN 16 (SDR 11)
Debljina zida 
PN 16 (SDR 11)
Masa kg/m
20 - - - - - - 2,0 0,12
25 - - - 0,77 2,0 0,15 2,3 0,17
32 - - 2,0 0,19 2,4 0,23 3,0 0,28
40 - - 2,4 0,29 3,0 0,36 3,7 0,43
50 2,0 0,31 3,0 0,45 3,7 0,55 4,6 0,67
63 2,5 0,49 3,8 0,72 4,7 0,87 5,8 1,05
75 2,9 0,67 4,5 1,01 5,6 1,24 6,8 1,47
90 3,5 0,98 5,4 1,46 6,7 1,78 8,2 1,47
110 4,2 1,43 6,6 2,17 8,1 2,63 10,0 3,16
125 4,8 1,84 7,4 2,77 9,2 3,39 11,4 4,1
140 5,4 2,33 8,3 3,48 10,3 4,24 12,7 5,11
160 6,2 3,05 9,5 4,54 11,8 5,54 14,6 6,71
180 6,9 3,8 10,7 5,75 13,3 7,03 16,4 8,49
200 7,7 4,71 11,9 7,09 14,7 8,62 18,2 10,5
225 8,6 5,92 13,4 8,99 16,6 10,9 20,5 13,2
250 9,6 7,34 14,8 11,0 18,4 13,5 22,7 16,3
280 10,7 9,15 16,6 13,8 20,6 16,9 25,4 20,4
315 12,1 11,7 18,7 17,5 23,2 21,4 28,6 25,9
355 13,6 14,7 21,1 22,3 26,1 27,2 32,2 32,8
400 15,3 17,7 23,7 28,2 29,4 34,4 36,3 41,7
450 17,2 23,6 26,7 35,7 33,1 43,6 40,9 52,8
500 19,1 29,1 29,7 44,2 36,8 53,8 45,4 65,1
560 21,4 36,5 33,2 55,3 41,2 67,5 50,8 81,5
630 24,1 46,3 37,4 70,1 46,3 85,3 57,2 103,3

Cevi Aqualine RC se proizvode u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN 12201

Ispitivanja cevi se sprovode u skladu sa zahtevima ÖVGW/GRIS PW 405/1. Upisana su u spisak ÖVGW - marke kvaliteta. (mišljenje PW405 i PAS1075).

Kontaktirajte nas

Milica Tošić

Rukovodilac prodaje

Share:

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera