Share:

Big centar Novi Sad

PP-Pragma Dichtlippe

Pipelife - Big centar Novi Sad

Izvođač radova: 3D Construction

Materijal: PRAGMA korugovane cevi SN8DN160 do DN600

 

Za potrebe 1. faze projekta BIG Trgovinsko-poslovnog Centra čiju izgradnju finansira izraelski lanac „BIG Shopping Center“, PIPELIFE je isporučio Pragma polipropilenske dvoslojne korugovane cevi promera DN160, DN250, DN315, DN400, DN500 i DN600 mm. Šoping centar će se prostirati na oko 30.000 m2, sa 1.500 parking mesta. Izvođači radova su „Projmetal“ iz Beograda, kompanija BIG Cee.

Cevni materijal je isporučen jednom od vodećih kooperanata preduzeću „3-D Construction“ iz Beograda.

Isporučene cevi su polipropilenske (PP) dvoslojne korugovane - rebraste kanalizacione cevi sa glatkim (svetlijim) i profilisanim (tamnijim) spoljnim zidom, prstenaste čvrstoće SN8 (KN/m2).

Namenjene su za izgradnju infrastrukturnih objekata odnosno sistema javne – spoljne kanalizacije, odvodnje industrijskih otpadnih voda, zaštitu telekomunikacionih kablova, drenažu i sl. Proizvode se u dužinama 3 i 6 m, u sledećem dijapazonu prečnika: DN160, DN200, DN250, DN315, DN400, DN500, DN600, DN800 i DN1000 mm, uz odgovarajuće fazonske komade – fitinge, u svemu prema standardu SRPS EN 13476 – 1 odn. SRPS EN13476 – 3.                                                                                    

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera