Share:

Privatni posed u Boljevcima

Stormbox installation

Ugradnja Raineo® sistema u na privatnom posedu Boljevcima

Distributer: Uniprogres doo, Ruma

Materijal: Pipelife Raineo® infiltracioni sistem - Stormbox I kutije, dimenzija 1,2x0,6x0,3m

 

Za potrebe izgradnje privatnog stambenog objekat u Boljevcima, Pipelife je isporučio i ugradio još jedan Raineo infiltracioni sistem.

Pipelife Raineo sistemi se sastoje od Stormbox kutija imaju dvostruku namenu: infiltracija i/ili retenziranje površinskih uslovno čistih voda.Modularna konstrukcija omogućuje brzu i laku montažu, bez upotrebe dodatnih alata i mehanizacije. Pipelife Stormbox kutije imaju veoma veliku korisnu zapreminu do čak 95,5%. Za potrebe ovog stambenog objekta ima ulogu filtriranja, što znači da je za oblaganje korišćen geotekstil (200gr). Moguće je instalirati ga čak i ispod saobraćajnih površina, bez bojazni od deformacija.

Pipelife Raineo sistem može biti opremljen dodatnim elementima, kao sšo su: ventilacione cevi, revizione šahte, revizioni otvori i adapteri za priključenje prečnika od DN110 do DN500, što omogućava lakšu reviziju, čišćenje i održavanje, i odgovara najvišim projektantskim zahtevima. Postoji mogućnost za bežično, automatsko praćenje režima rada sistema akumulacije.

Područja primene:

 • parkinzi i putevi
 • urbane aglomeracije
 • stadioni i sportski tereni
 • aerodromi
 • komercijalne i industrijske površine
 • poljoprivredno zemljište

Prihvat i usmeravanje:

 • linijska drenaža i slivnici
 • inspekcijska okna
 • cevi
 • razdelnici

Čišćenje:

 • Peskolovi
 • separatori ulja
 • kombinovani filteri za separaciju

Inspekcija i održavanje:

 • pristup cevima, filterima i kontroli protoka preko revizionih okana
 • pristup bazenu preko inspekcijskih okana.

Raineo će ukloniti višak vode i sprečiti zagađenje okoline. Akumulirana voda se onada može koristiti kao tehnička (siva) voda ili za navodnjavanje. Koju god upotrebu da izaberemo, Pipelife Raineo će decenijama brinuti o ovom vrednom resursu.                                                                                                                                                                            

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera