Share:

Dunavska

Dunavska 

Investitor: JKP "Vodovod" Smederevo

Izvođač radova: Milanić inženjering

Distributer: Uniprogres doo, Ruma

Materijal: PP PRAGMA SN10 DN250 sa PRAGMA LOCK, 

                 PRO1000, 

                 PRO630

 

Za potrebe rekonstrukcije kanalizacione mreže i izgradnje drenaže u ulici Dunavska u Smederevu Pipelife je isporučio materijal za rekonstrukciju i drenažu u sistemu Pipelife PP Pragma SN10 kao i revizione šahtove Pipelife PRO1000 i PRO630.

Isporučene cevi su polipropilenske (PP) dvoslojne korugovane - rebraste kanalizacione cevi sa glatkim (svetlijim) i profilisanim (tamnijim) spoljnim zidom, prstenaste krutosti SN8 (kN/m2).
Namenjene su za izgradnju infrastrukturnih objekata odnosno sistema javne – spoljne kanalizacije, odvodnje industrijskih otpadnih voda, zaštitu telekomunikacionih kablova, drenažu i sl. Proizvode se u dužinama 3 i 6 m, u sledećem dijapazonu prečnika: DN160, DN200, DN250, DN315, DN400, DN500, DN600, DN800 i DN1000 mm, uz odgovarajuće fazonske komade – fitinge, u svemu prema standardu SRPS EN 13476 – 1 odn. SRPS EN13476 – 3.
Svi profili u opsegu od DN160 do DN400 mm, mogu biti deklarisani na mere spoljašnjeg prečnika - OD (Outer Diameter), odnosno mere unutrašnjeg prečnika (Inner Diameter) – DN200, 250, 300, 400, 500, 600, 800 i 1000 mm.
Osim klasa prstenaste krutosti SN8 i SN16 (kN/m2), definisanih standardom EN13476-3, Pipelife u svom proizvodnom programu nudi i klase SN10, SN12 (kN/m2).                                                                                                  

Dunavska

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera