Share:

Ergomade

Ergomade

Ergomade

Investitor: Ergomade

Izvođač radova: Biro Stevanović

Distributer: Uniprogres doo, Ruma

Materijal: PVC COEX SN8 DN110-250, 

                 Pragma SN10 DN200-250, 

                 Aqualine PE100 SDR17 DN40-140, 

                 PRO1000, 

                 Stormbox

 

Za potrebe izgradnje proizvodnog objekta Ergomade u Merošini u okolini Niša Pipelife je isporučio kompletne spoljašnje instalacije fekalne i atmosferske kanalizacije u sistemu Pipelife PVC COEX SN8 i Pragma SN10 kao i revizione šahtove Pipelife PRO1000. Pored toga isporučena je i kompletna spoljašnja vodovodna mreža sistema Pipelife Aqualine PE100. Na ovom objektu Pipelife je prvi put na domaćem tržištu isporučio sistem polipropilenskih kutija Stormbox namenjenih retenziji i/ili infiltraciji atmosferske kanalizacije.

Proizvodni opseg programa PE cevi za distribuciju vode pod pritiskom kompanije Pipelife, u funkciji SDR-a (Standard Dimension Ratio – Standardni dimenzioni odnos): SDR 41; SDR 33; SDR 30; SDR 26; SDR 22; SDR 21; SDR 17,6; SDR 17; SDR 13,6; SDR 11; SDR9; SDR 7,4 , odnosno PN (Pressure Nominal – Nominalnog pritiska) [bara]: PN 4,0; PN 5,0; PN 5,5; PN 6,0; PN 7,7; PN 8; PN 9,6; PN 10,0; PN 12,5; PN 16,0; PN 20,0; PN 25,0
Proizvode se u sledećim prečnicima DN: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 110, 125, 140, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000, 2250 i 2500 mm, u svemu u skladu sa standardom EN12201.

PP-HT cevi koje proizvodi PIPELIFE proizvedene su od polipropilen - kopolimera (PPCO) postupkom koekstrudiranja, u skladu sa normom EN 1451-1. Ove cevi imaju spojni muf i fabrički ugrađen zaptivni prsten. Cevi se proizvode u sivoj boji prema RAL7037. Fiting je proizveden od polipropilena (PP) u skladu sa normom EN 1451. Zaptivni prsten se proizvodi od stiren-butadien-kaučuka (SBR) u skladu sa normom EN 681,deo 1., tvrdoće 60 +/- po Shoru. Predviđeni vek trajanja je najmanje 50 godina. Cevi su vidljivo i trajno obeležene imenom proizvođača, vrstom materijala, primenom, dimenzijom, debljinom zida cevi, dužinom, datumom proizvodnje, vremenom proizvodnje i oznakom norme. Visoka otpornot na hemijske uticaje i visoku temperaturu otpadnih voda kao i mogućnost montaže pri niskim temperaturama daje ovom sistemu velike prednosti u odnosu na konvencionalne materijale.

Koekstrudirani troslojni cevni sistemi Pipelife PVC COEX se odlikuju svojom specifičnom strukturom koju čine spoljašnji i unutrašnji glatki sloj i središnji sloj od penastog polivinilhlorida. Ovakva struktura omogućava minimalni otpad sirovina, malu masu, postizanje potrebnu prstanstu krutost (SN2, SN4, SN8, u skladu sa SRPS EN ISO 9969). Jedinstvenost ove strukture je to da garantuje visoku fleksibilnost prstena i otpornost na dinamička i statička opterećenja.

Sistem konstruisan od Stormbox infiltraciono-retenzionih kutija je namenjen za detenteziju ili retenziranje uslovno čistih atmosferskih voda, gde je moguće kišnicu kontrolisano ispuštati u recipient ili infiltrirati u tlo. Modularna konstrukcija omogućuje brzu i laku montažu bez upotrebe dodatnih alata i mehanizacije. Korisna zapremina infiltracione kutije je 95,5%, kapaciteta 206l, širine 60cm visine 30cm i dužine 120cm. Sistem može biti opremljen dodatnim elementima kao što su ventilacione cevi, revizione šahte, revizioni otvori i adapteri za prikljčenje prečnika od DN110 do DN500, što omogućava čišćenje, održavanje i odgovara visokim projektantskim zahtevima. Postoji mogućnost za bežično, automatsko praćenje rešima rada sistima akumulacije.

Pogledaj Youtube video: Ugradnja Pipelife Stormbox infiltracionih retenzija

Ergomade-ugradnja-stormboxa

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera