Share:

Helios

Helios

Rekonstrukcija saobraćajnice sa pratećom infrastrukturom (faza 3)

Investitor: Helios Srbija ad

Izvođač radova: Interplet gradnja

Distributer: Uniprogres doo, Ruma

Materijal: PRAGMA SN10 DN/OD 160-200, 

                 slivnik PRO ID 600, 

                 slivnik PRO RG, 

                 OILBOX 3/30.                                                    

 

Za potrebe rekonstrukcije saobraćajnice (Faza 3), sa pratećom infrastrukturom u Gornjem Milanovcu Pipelife je isporučio cevi PRAGMA SN10 DN/OD 160 i DN/OD 200, slivnik PRO ID 600, PRO RG OILBOX 3/30.

Cevi su korišćene za instalaciju kišne, tehnološke i fekalne kanalizacije. Na šahtovima su urađeni naknadni priključci za slivničke veze pomoću gumenog adaptera za bočnu vezu - PRMAN 160. Isporučen je kompletan PP sistem pojedinih elemenata za odvodnjavanje zajedno sa separatorom koji funkcioniše kao jedinstvena celina.

Polipropilenske (PP) dvoslojne korugovane cevi su rebraste kanalizacione cevi sa glatkim (svetlijim) i profilisanim (tamnijim) spoljnim zidom, prstenaste čvrstoće SN10 (KN/m2).

Namenjene su za izgradnju infrastrukturnih objekata odnosno sistema javne – spoljne kanalizacije, odvodnje industrijskih otpadnih voda, zaštitu telekomunikacionih kablova, drenažu i sl. Proizvode se u dužinama 3 i 6 m, u sledećem dijapazonu prečnika: DN160, DN200, DN250, DN315, DN400, DN500, DN600, DN800 i DN1000 mm, uz odgovarajuće fazonske komade – fitinge, u svemu prema standardu SRPS EN 13476 – 1 odn. SRPS EN13476 – 3.

Svi profili u opsegu od DN160 do DN400 mm, mogu biti deklarisani na mere spoljašnjeg prečnika - OD (Outer Diameter), odnosno mere unutrašnjeg prečnika (Inner Diameter) – DN200, 250, 300, 400, 500, 600, 800 i 1000 mm.
Osim klasa prstenaste krutosti SN8 i SN16 (kN/m2), definisanih standardom EN13476-3, Pipelife u svom proizvodnom programu nudi i klase SN10, SN12 (kN/m2).

OilBox
Pipelife OILBOX se koriste tamo gde visoka koncentracija ulja i naftnih derivata ne dozvoljava njihov direktni ulaz u kanalizacionu mrežu naseljenog mesta ili u postojeći rezervoar za vodu – garaže, auto servisi, auto peralne, benzinske pumpe, proizvodni pogoni, putevi, parkinzi itd.

OILBOX je u skladu sa SRPS EN 858-1, 2

Ulja izlaze na površinu, jer imaju manju gustinu od gustine vode. Razdvajaju se brzinom od najmanje 4 mm/s. Što niža je brzina protoka, to je manja količina ulja koja će ostati u vodi.
Dva tipa odvajanja naftnih derivata:
I klasa: maksimalno količina ulja na izlazu iz postrojenja =5 mg/l i sa tehnologijom separacije pomoću koalescentnog filtera.
II klasa: maksimalno količina ulja na izlazu iz postrojenja =100 mg/l i sa gravitacionom tehnologijom separacije.                                                             

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera