Share:

IT park Inđija

IT park Inđija

Pipelife - IT park Inđija

Investitor: Embassy group

Izvođač radova: Gemax doo

Materijal: PRAGMA polipropilenske korugovane cevi

                 AQUALINE PE100 (PE-HD) polietilenske cevi visoke gustine za distribuciju vode pod 

                 pritiskom                  

 

Za projekat izgradnje jednog od najsavremenijih poslovnih prostora u regionu na površini od 25.000 m2 – IT Park u Inđiji, koji je zamišljen kao poslovna podrška kompanijama čija je primarna delatnost razvoj i unapređenje informacionih i drugih tehnologija, zasnovanim na inovacijama i znanju, čiji je investitor vodeća indijska kompanija za razvoj nekretnina – Embassy Group, Pipelife je isporučio cevne sisteme za upravljanje otpadnim vodama i distrubiciju vode pod pritiskom.

Izvođač hidrotehničkih radova na objektu je bila jedna od najvećih domaćih građevinskih kompanija - GEMAX doo iz Beograda.

Izvršena je isporuka 1,2 km PRAGMApolipropilenskih (PP) dvoslojnih korugovanih - rebrastih kanalizacionih cevi sa glatkim (svetlijim) i profilisanim (tamnijim) spoljnim zidom, prstenaste čvrstoće SN8 (KN/m2), profila DN200, 250, 300, 400, 500, 600 i 800 mm.

Namenjene su za izgradnju infrastrukturnih objekata odnosno sistema javne – spoljne kanalizacije, odvodnje industrijskih otpadnih voda, zaštitu telekomunikacionih kablova, drenažu i sl. Proizvode se u dužinama 3 i 6 m, u sledećem dijapazonu prečnika: DN160, DN200, DN250, DN315, DN400, DN500, DN600, DN800 i DN1000 mm, uz odgovarajuće fazonske komade – fitinge, u svemu prema standardu SRPS EN 13476 – 1 odn. SRPS EN13476 – 3.

Svi profili u opsegu od DN160 do DN400 mm, mogu biti deklarisani na mere spoljašnjeg prečnika - OD (Outer Diameter), odnosno mere unutrašnjeg prečnika (Inner Diameter) – DN200, 250, 300, 400, 500, 600, 800 i 1000 mm.

Osim klasa prstenaste krutosti SN8 i SN16 (kN/m2), definisanih standardom EN13476-3, Pipelife u svom proizvodnom programu nudi i među-klase SN10 i SN12 (kN/m2).

Za potrebe spoljašnjeg razvoda cevi za instalaciju protivpožarne (PP) hidrantske mreže i distrubiciju sanitarne (pijaće) vode, isporučeno je oko 1 km AQUALINE PE100 (PE-HD) polietilenskih cevi visoke gustine, za klasu pritiska od NP 16 bara (SDR11), sledećih profila: DN25, 32, 40, 50, 75, 90, 110, 160 mm.

Koriste se za izgradnju infrastrukturnih objekata u f-ji sistema vodosnabdevanja odn. distribucije vode pod pritiskom. Proizvode se od polietilena visoke gustine PE100, za opseg radnih pritisaka NP=4, 5, 5.5, 6, 7.7, 8, 9.6, 10, 12.5, 16, 20 i 25 bara odn. standardne dimenzione odnose SDR: 41, 33, 30, 26, 22, 21, 17.6, 17, 13.6, 11, 9 i 7.4 , u svemu prema standardu EN12201. Mogu se isporučiti u koturovima dužine 100 m za dijapazon prečnika DN20 – DN110 mm i u šipkama dužine 12 – 13.5 metara za dijapazon prečnika DN110 – DN2500 mm.

Proizvode se u sledećim prečnicima DN: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 110, 125, 140, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000, 2250 i 2500 mm.

Polažu se standardno u otvorenom rovu na prethodno pripremljenoj peščanoj posteljici sa zatrpavanjem i stabilizacijom u slojevima h=30-40 cm, u skladu sa EN 1610.                                                                                                        

IT park Inđija
IT park Inđija
IT park Inđija
IT park Inđija
IT park Inđija

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera