Share:

Kasarna 4.juli

Kasarna

Pipelife - Kasarna 4.juli

Izvođač radova: Wetricom

Materijal: PP Korugovane cevi PRAGMA SN8, DN1000 ID

 

Za projekat izrade kanalizacije na lokaciji Kasarne 4. juli, Pipelife je isporučio ukupno 270 metara Pragma polipropilenskih dvoslojnih korugovanih cevi promera DN1000 ID

Isporučene cevi su polipropilenske (PP) dvoslojne korugovane - rebraste kanalizacione cevi sa glatkim (svetlijim) i profilisanim (tamnijim) spoljnim zidom, prstenaste čvrstoće SN8 (KN/m2).

Namenjene su za izgradnju infrastrukturnih objekata odnosno sistema javne – spoljne kanalizacije, odvodnje industrijskih otpadnih voda, zaštitu telekomunikacionih kablova, drenažu i sl. Proizvode se u dužinama 3 i 6 m, u sledećem dijapazonu prečnika: DN160, DN200, DN250, DN315, DN400, DN500, DN600, DN800 i DN1000 mm, uz odgovarajuće fazonske komade – fitinge, u svemu prema standardu SRPS EN 13476 – 1 odn. SRPS EN13476 – 3.                                             

Kasarna

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera