Share:

Međunarodna škola

Međunarodna škola

Pipelife - Međunarodna škola

Izvođač radova: Gemax doo

Materijal: Greenlife PP-R GFR (Glass Fiber Reinforced) cevi

 

Za potrebe sanitarne instalacije tople i hladne vode u Međunarodnoj školi u Beogradu, PIPELIFE je isporučio GFR PP-R troslojne cevi čije su karakteristike povećan radni pritisak i vrlo mali koeficijent temperaturne dilatacije, što je za ovaj projekat bilo i projektovano. 

Sistem GFR cevi pruža mogućnost postavljanja i na vidnim ili tehnički osetljivim mestima bez bojazni od dilatacija koje bi ugrozile strukturu materijala ili jednostavno narušile vizuelni efekat instalacije.
Visok stepen otpornosti na mehanička oštećenja čak i na niskim temperaturama iznačajno duži radni vek pri visokim temperaturama fluida su takođe karakteristike koja GFR PP-R cevi čine vrlo efikasnim kako sa mehaničke tako i sa ekonomske strane.                                                         

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera