Share:

Most na Adi - severni pristupni putevi

Most na Adi

Pipelife - Most na Adi - severni pristupni putevi

Investitor: Grad Beograd - Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda                    

Izvođač radova: Novkol AD, Beograd

Materijal: PRAGMA polipropilenske korugovane cevi klase SN8

 

Za projekat izgradnje severnih pristupnih saobraćajnica – puteva, na prilazu novom mostu na Adi kod Buvlje pijace na Novom Beogradu, gde je izvođač radova jedna od naših vodećih građevinskih kompanija – NOVKOL AD iz Beograda, Pipelife je isporučio oko 1,5 km PRAGMA cevnog sistema za upravljanje atmosferskim otpadnim vodama – kišnu kanalizaciju, profila DN300, DN400 i DN500 mm.

Isporučene cevi su polipropilenske (PP) dvoslojne korugovane - rebraste kanalizacione cevi sa glatkim (svetlijim) i profilisanim (tamnijim) spoljnim zidom, prstenaste čvrstoće SN8 (kN/m2).

Namenjene su za izgradnju infrastrukturnih objekata odnosno sistema javne – spoljne kanalizacije, odvodnje industrijskih otpadnih voda, zaštitu telekomunikacionih kablova, drenažu i sl. Proizvode se u dužinama 3 i 6 m, u sledećem dijapazonu prečnika: DN160, DN200, DN250, DN315, DN400, DN500, DN600, DN800 i DN1000 mm, uz odgovarajuće fazonske komade – fitinge, u svemu prema standardu SRPS EN 13476 – 1 odn. SRPS EN13476 – 3.

Svi profili u opsegu od DN160 do DN400 mm, mogu biti deklarisani na mere spoljašnjeg prečnika - OD (Outer Diameter), odnosno mere unutrašnjeg prečnika (Inner Diameter) – DN200, 250, 300, 400, 500, 600, 800 i 1000 mm.

Osim klasa prstenaste krutosti SN8 i SN16 (kN/m2), definisanih standardom EN13476-3, Pipelife u svom proizvodnom programu nudi i među-klase SN10 i SN12 (kN/m2).                                                                                                   

Most na Adi
Most na Adi
Most na Adi

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera