Share:

Patrijarha Varnave

Patrijarha-varnave-35

Pipelife - stambeni objekat - Patrijarha Varnave br.35

Izvođač radova: Aquaeductus, Beograd

Materijal: Kućna kanalizacija Pipelife PP-HT

 

Za potrebe izvođenja stambenog objekta u Patrijarha Varnave 35, za koji je hidrotehničke instalacije izvodila firma Aquaeductus iz Beograda, Pipelife je isporučio program PP-HT, polipropilenskih cevi namenjenih kućnoj kanalizacionoj mreži.
Cevi koje proizvodi PIPELIFE proizvedene su od polipropilen - kopolimera (PPCO) postupkom koekstrudiranja, u skladu sa normom EN 1451-1. Ove cevi imaju spojni muf i fabrički ugrađen zaptivni prsten. Cevi se proizvode u sivoj boji prema RAL7037. Fiting je proizveden od polipropilena (PP) u skladu sa normom EN 1451. Zaptivni prsten se proizvodi od stiren-butadien-kaučuka (SBR) u skladu sa normom EN 681,deo 1., tvrdoće 60 +/- po Shoru. Predviđeni vek trajanja je najmanje 50 godina. Cevi su vidljivo i trajno obeležene imenom proizvođača, vrstom materijala, primenom, dimenzijom, debljinom zida cevi, dužinom, datumom proizvodnje, vremenom proizvodnje i oznakom norme. Visoka otpornot na hemijske uticaje i visoku temperaturu otpadnih voda kao i mogućnost montaže pri niskim temperaturama daje ovom sistemu velike prednosti u odnosu na konvencionalne materijale.                       

 

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera