Share:

Porto Montenegro

Porto Montenegro

Pipelife - Porto Montenegro

Investitor: Porto Montenegro

Izvođač radova: Toroagro, Danilovgrad

Materijal: PE100 cevi za distribuciju vode pod pritiskom NP10 i NP16 (SDR17 i SDR11)

                 PVC cevi za atmosfersku i fekalnu kanalizaciju.

 

Za projekat PORTO MONTENEGRO, u fazi radova na objektu Gat3, isporučili smo PE100 cevi za razvod vode pod pritiskom.
Takođe, korišćene su i PVC cevi za atmosfersku i fekalnu kanalizaciju. 
Osim za pijaću vodu, PE100 cevi u klasi SDR11 isporučene su za vakuumsku kanalizaciju u kombinaciji sa PP elektrofuzionim fitingom. 
Na ovom delu projekta rađeni su priključci i razvod za pijaću vodu za snabdevanje plovila u marini (na dokovima), priključci za pražnjenje fekalne kanalizacije, prikupljanje i odvođenje atmosferskih voda, kao i zalivanje i drenažu palmi.

Pipelife je jedna od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju PE kompaktnih vodovodnih cevi velikih promera, prečnika do DN 2500 mm, sa tehnologijom ekstrudiranja cevi kontinualne dužine i do 500 metara. Kao takva, naša kompanija je isporučilac vodovodnih cevi za neke od najvećih projekata vodosnabdevanja u svetu u poslednjih nekoliko godina (Ukrajina, Maroko, Gana), gde je trasnport cevi prečnika DN 1600 - 2500 mm, u dužinama između 400 i 550 metara, koje su direktno polagane u more, izvršen remorkerima - iz Norveške Atlantskim okeanom do Maroka odn. Gane, i dalje preko Gibraltara, Sredozemnog mora, Bosfora i Crnog mora do Ukrajine.

Proizvodni opseg programa PE cevi za distribuciju vode pod pritiskom kompanije Pipelife, u funkciji SDR-a (Standard Dimension Ratio – Standardni dimenzioni odnos):

SDR 41; SDR 33; SDR 30; SDR 26; SDR 22; SDR 21; SDR 17,6; SDR 17; SDR 13,6; SDR 11; SDR9; SDR 7,4

odnosno PN (Pressure Nominal – Nominalnog pritiska) [bara]:

PN 4,0; PN 5,0; PN 5,5; PN 6,0; PN 7,7; PN 8; PN 9,6; PN 10,0; PN 12,5; PN 16,0; PN 20,0; PN 25,0

Proizvode se u sledećim prečnicima DN: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 110, 125, 140, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000, 2250 i 2500 mm, u svemu u skladu sa standardom EN12201.

Porto Montenegro
Porto Montenegro

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera