Share:

Novi objekat "Roaming group"

roaming zgrada

"Roaming group" su, za potrebe izgradnje svog novog objekta u Surčinu, isporučene kutije Stormbox II za ugradnju Pipelife infiltracionog sistema, ukupne zapremine 367m³. Pipelife infiltracioni sistemi imaju dvostruku namenu: retenziranje i filtriranje površinskih uslovno čistih voda, kao i veliku korisnu zapreminu od čak 95,5% kapaciteta. Veoma brzo i lako se montira. Moguće je instalirati ga čak i ispod saobraćajne površine, bez bojazni od deformacija.

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera