Share:

Shipol

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pipelife - fabrika za preradu pijaće vode - Kosovska Mitrovica

Izvođač radova: LAD Group doo, Beograd

Materijal: HDPE Cevi DN1000 SDR26 i SDR33

 

Za projekat 1. faze proširenja postojećih kapaciteta fabrike za preradu pijaće vode na teritoriji Opštine Kosovska Mitrovica u naselju Shipol iz akumulacije Gazivode preko Lepenačkog kanala, čiji je investitor Evropska Unija odn. „Kancelarija za vezu Evropske komisije“, a izvođač radova preduzeće LAD Group doo iz Beograda, kompanija Pipelife je isporučila ukupno 780 metara PE (polietilenskih) cevi za distribuciju vode pod pritiskom prečnika DN1000mm, za radne pritiske od 5 i 6 bara.

Isporučene cevi se koriste za izgradnju infrastrukturnih objekata u f-ji sistema vodosnabdevanja odn. distribucije vode pod pritiskom. Proizvode se od polietilena visoke gustine sa oznakom PE100 (MRS=10Mpa). Polažu se standardno u otvorenom rovu na prethodno pripremljenoj peščanoj posteljici sa zatrpavanjem i stabilizacijom u slojevima h=30-40 cm.

Pipelife je jedna od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju PE kompaktnih vodovodnih cevi velikih promera, prečnika do DN 2500 mm, sa tehnologijom ekstrudiranja cevi kontinualne dužine i do 500 metara. Kao takva, naša kompanija je isporučilac vodovodnih cevi za neke od najvećih projekata vodosnabdevanja u svetu u poslednjih nekoliko godina (Ukrajina, Maroko, Gana), gde je trasnport cevi prečnika DN 1600 - 2500 mm, u dužinama između 400 i 550 metara, koje su direktno polagane u more, izvršen remorkerima - iz Norveške Atlantskim okeanom do Maroka odn. Gane, i dalje preko Gibraltara, Sredozemnog mora, Bosfora i Crnog mora do Ukrajine.

Proizvodni opseg programa PE cevi za distribuciju vode pod pritiskom kompanije Pipelife, u funkciji SDR-a (Standard Dimension Ratio – Standardni dimenzioni odnos):

SDR 41; SDR 33; SDR 30; SDR 26; SDR 22; SDR 21; SDR 17,6; SDR 17; SDR 13,6; SDR 11; SDR9; SDR 7,4

odnosno PN (Pressure Nominal – Nominalnog pritiska) [bara]:

PN 4,0; PN 5,0; PN 5,5; PN 6,0; PN 7,7; PN 8; PN 9,6; PN 10,0; PN 12,5;              

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera