Share:

Swarovski

Swarovski

Swarovski

Izvođač radova: SBM gradnja doo

Materijal: PP Master - troslojne kanalizacione cevi                                                              

 

 

Za potrebe izgradnje fabrike i skladišta za firmu Swarovski Subotica, u privredno-tehnološkom parku "Mali Bajmok" u Subotici, 
realizovan je projekat izrgadnje objekta i infrastrukture na površini od 18.000m2.
Za potrebe kanalzacije u logističkom pojasu fabrike, isporučene su troslojne PP cevi prstenaste krutosti SN10 i SN12 - PP MASTER.

PP MASTER su glatke troslojne kompaktne PP kanalizacionih cevi, klase SN_10,
SN_12 i SN_16 kN/m2 prema ÖNORM ISO 9969, u skladu sa EN1852 i ÖNR 20513, sa
integrisanom spojnicom i sigurnosnim potpornim prstenom signalno crvene boje. 
Cevi imaju unutrašnju markaciju zbog olakšane kontrole kvaliteta i inspekcije kamerom.                                                                                                    

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera