Share:

Tivat

Tivat

Pipelife -Tivat

Investitor: KfW banka i JP Vodovod i kanalizacija Tivat

Izvođač radova: LUDWIG PFEIFFER GmbH                                                                                                    

Materijal: PE100 cevi za distribuciju vode pod pritiskom                                              

 

Za projekat 2. faze rekonstrukcije i izgradnje glavnog kolektora, crpne stanice i potisnog cevovoda na teritoriji opštine Tivat, poluostrva Luštice do Bokokotorskog zaliva, kompanija Pipelife je isporučila ukupno oko 7,2 km PE100 (polietilenskih) cevi visoke gustine za distribuciju vode pod pritiskom profila DN 125, 160, 280, 315 i 500 mm, za radni pritisak od 10 bara (SDR17).

Isporučene cevi se koriste za izgradnju infrastrukturnih objekata u f-ji sistema vodosnabdevanja odn. distribucije vode pod pritiskom. Proizvode se od polietilena visoke gustine sa oznakom PE100 (MRS=10Mpa). Polažu se standardno u otvorenom rovu na prethodno pripremljenoj peščanoj posteljici sa zatrpavanjem i stabilizacijom u slojevima h=30-40 cm, u skladu sa EN1610.

Pipelife je jedna od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju PE kompaktnih vodovodnih cevi velikih promera, prečnika do DN 2500 mm, sa tehnologijom ekstrudiranja cevi kontinualne dužine i do 500 metara. Kao takva, naša kompanija je isporučilac vodovodnih cevi za neke od najvećih projekata vodosnabdevanja u svetu u poslednjih nekoliko godina (Ukrajina, Maroko, Gana), gde je trasnport cevi prečnika DN 1600 - 2500 mm, u dužinama između 400 i 550 metara, koje su direktno polagane u more, izvršen remorkerima - iz Norveške Atlantskim okeanom do Maroka odn. Gane, i dalje preko Gibraltara, Sredozemnog mora, Bosfora i Crnog mora do Ukrajine.

Proizvodni opseg programa PE cevi za distribuciju vode pod pritiskom kompanije Pipelife, u funkciji SDR-a (Standard Dimension Ratio – Standardni dimenzioni odnos):

SDR 41; SDR 33; SDR 30; SDR 26; SDR 22; SDR 21; SDR 17,6; SDR 17; SDR 13,6; SDR 11; SDR9; SDR 7,4

odnosno PN (Pressure Nominal – Nominalnog pritiska) [bara]:

PN 4,0; PN 5,0; PN 5,5; PN 6,0; PN 7,7; PN 8; PN 9,6; PN 10,0; PN 12,5; PN 16,0; PN 20,0; PN 25,0

Proizvode se u sledećim prečnicima DN: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 110, 125, 140, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000, 2250 i 2500 mm, u svemu u skladu sa standardom EN12201.                                                          

Tivat
Tivat
Tivat

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera