Share:

Manastir Gradac

Na objektu Manastira Gradac kod Raške, u zelenu površinu, ugrađen je Pipelife  Stormbox I infiltracioni sistem, za vodu sa krova manastira koja se sakuplja linijskom odvodnjom oko objekta. Ukupna zapremina retenzije je 3,50m3. Na ovaj način rešena je evakuacija uslovno čistih voda sa krova objekta i njihovo kontrolisano ispuštanje u podzemlje. Prednosti ovakvog sistema su brza i laka montaža, velika korisna zapremina (do čak 95%), mogućnost instalacije ispod saobraćajnice, dvostruka namena (retenziranje ili filtracija) i efikasno upravljanje kišnim oticajima.

 

Manastir Gradac

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera