Share:

MOst na Adi - kišni kolektor

Pipelife - most na Adi - kišni kolektor

Izvođač radova: Telekomunikacija doo

Distributer: Uniprogres doo, Ruma

Materijal: PP kanalizacione korugovane cevi PRAGMA, DN1000 ID SN8

 

Za projekat izmeštanja glavnog kišnog kolektora na pristupnoj saobraćajnici kod petlje u ul. Jurija Gagarina na prilazu novom mostu na Adi, Pipelife je isporučio ukupno 192 metara Pragma polipropilenskih dvoslojnih korugovanih cevi promera DN1000 mm.

Isporučene cevi su polipropilenske (PP) dvoslojne korugovane - rebraste kanalizacione cevi sa glatkim (svetlijim) i profilisanim (tamnijim) spoljnim zidom, prstenaste čvrstoće SN8 (KN/m2).

Namenjene su za izgradnju infrastrukturnih objekata odnosno sistema javne – spoljne kanalizacije, odvodnje industrijskih otpadnih voda, zaštitu telekomunikacionih kablova, drenažu i sl. Proizvode se u dužini od 6 m, u sledećem dijapazonu prečnika: DN160, DN200, DN250, DN315, DN400, DN500, DN600, DN800 i DN1000 mm, uz odgovarajuće fazonske komade – fitinge, u svemu prema standardu SRPS EN 13476 – 1 odn. SRPS EN13476 – 3.                                                          

Most na Adi
Most na Adi
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Most na Adi
Most na Adi

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera