Share:

Most na Adi - pristupne saobraćajnice

Most na Adi-pristupne saobracajnice

Pipelife - most na Adi - pristupne saobraćajnice

Izvođač radova: G PORR doo

Distributer: Uniprogres doo, Ruma

Materijal: PP Korugovane cevi PRAGMA SN8, DN160, DN200, DN315 i DN400

 

Za projekat izrade kišne kanalizacije pristupnih saobraćajnica na petljama u ul. Jurija Gagarina (Novi Beograd) i Radničkoj (Čukarica) na prilazu novom mostu na Adi, Pipelife je isporučio ukupno 1150 metara Pragma polipropilenskih dvoslojnih korugovanih cevi promera DN160, DN200, DN315 i DN400 mm.

Isporučene cevi su polipropilenske (PP) dvoslojne korugovane - rebraste kanalizacione cevi sa glatkim (svetlijim) i profilisanim (tamnijim) spoljnim zidom, prstenaste čvrstoće SN8 (KN/m2).

Namenjene su za izgradnju infrastrukturnih objekata odnosno sistema javne – spoljne kanalizacije, odvodnje industrijskih otpadnih voda, zaštitu telekomunikacionih kablova, drenažu i sl. Proizvode se u dužini od 6 m, u sledećem dijapazonu prečnika: DN160, DN200, DN250, DN315, DN400, DN500, DN600, DN800 i DN1000 mm, uz odgovarajuće fazonske komade – fitinge, u svemu prema standardu SRPS EN 13476 – 1 odn. SRPS EN13476 – 3.                                                                                                                      

novi most preko Ade Ciganlije - Novi Beograd - Čukarica

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera