Share:

Most Zemun - Borča

Zemun-Borča

Pipelife - most Zemun - Borča

Izvođač radova: CBRC-China Road and Bridge Corporation 

Materijal: PE-HD korugovane cevi za zaštitu kablova                                                          

 

Za projekat izgradnje mosta na Dunavu koji će spajati beogradska naselja Zemun i Borču, popularno nazvanom „Kineski most“ - delu Severne tangente (ST), čiji je investitor grad Beograd a generalni izvođač radova kineska kompanija „China Road and Bridge Corporation“ (CBRC), Pipelife je isporučio PE cevi za zaštitu odnosno naknadno provlačenje kablova za prednaprezanje betonske k-je mosta.

Isporučene cevi su dvoslojne korugovane cevi proizvedene od polietilena visoke gustine (PE-HD ili PE100), MRS (Minimal Required Strenght) - Minimalne zahtevane čvrstoće 10 Mpa. Cevi odlikuje veoma izražena otpornost na pritiske i udarce, visok nivo elastičnosti i savitljivosti kao i izvanredna mehanička (DIN 16961) i izolacijska svojstva. Pogodne su za direktno polaganje u zemlju, beton i sl. Proizvode se u skladu sa standardom EN 50086-1 odn. EN 50086-2, 4., u sledećem dimenzionom opsegu:

DN 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 175 i 200 mm.

Opcija isporučivanja cevi u crnoj, crvenoj, žutoj i zelenoj boji, u koturovima dužine L=50m(25m), odnosno šipkama dužine L=6m.

Osim za navedenu primenu na izgradnji mosta, upotrebljavaju se i za zaštitu elektroenergetskih kablova (niskonaponskih i srednjenaponskih), TT – telekomunikacionih kablova odn. instalacija slabe struje (PTT, internet, TV, optika) i sl.                                                                                                           

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera