Share:

REŠENJA ZA NAVODNJAVANJE KOJA ŠTEDE VODU

Sve nepouzdaniji vremenski obrasci predstavljaju dodatne izazove za poljoprivrednike 21. veka. Sušni periodi postaju sve duži, dok padavine postaju ređe i neravnomernije raspoređene tokom perioda vegetacije. Kako bi zaštitili prinose i obezbedili visok kvalitet useva, sve više poljoprivrednika se odlučuje za  ulaganje u sisteme za navodnjavanje, čak i u oblastima koje to ranije nisu zahtevale. Porodično imanje u Slavoniji, Hrvatska, odabralo je modern instalaciju za navodnjavanje, koja štedi vodu, za svoj voćnjak na 44 hektara, čime se Pipelife ponosi, jer ih je podržao od ideje do realizacije.Zajedništvo tradicije i modernizacije

Porodica Kolić, živi u Slavoniji, regija  Jarmina, ima dugu istoriju u poljoprivrednika. Počeli su da uzgajaju jabuke još daleke 1993. Godine. Tada je porodica posedovala nekoliko malih voćnjaka i svoje plodove prodavala na kućnom pragu. Danas, sa 78 hektara voćnjaka, Miroslav Kolić je jedan od najećih proizvođača jabuka u Hrvatskoj, a njegov cilj je da u bliskoj budućnosti voćnjak proširi na 100 hektara.

Najčešće sorte jabuka koje se gaj na salašu Kolić su Rojal gala, Ajdared i Zlatni delišes. Pošto se u jednom voćnjaku uzgajaju različite sorte jabuka, vegetacioni period traje dugo. Istorijski gledano, slavonski region je imao uvek dovoljno padavina; međutim, padavinski obrazci poslednjih godina postaju sve nepredvidiviji. . Štaviše, periodi padavina često nisu ravnomerno raspoređeni tokom vegetacionog perioda, što može negativno uticati na prinos. Iz tih razloga, porodica  Kolić odlučila se da uloži u savremeni system za navodnjavanje jednog od najvećih voćnjaka u Hrvatskoj.

2206HR_Water-Saving-Irrigation-Solutions

INSTALACIJA AUTOMATIZOVANOG SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE I PRIHRANU

Ukupna površina za navodnjavanje na farmi Kolić prelazi 44 hektara. Ovaj voćnjak je zasađen u nekoliko faza i još se proširuje. Obzirom da nije postojao prethodni sistem za navodnjavanje, Pipelife je obezbedio kompletno rešenje zasnovano na nizu ulaznih parametara i potreba kupaca . 

Projekat je započet krajem marta, postavljanjem glavnog voda, koji se sastoji od ukupno 4350 metara  HDPE cevi prečnika od DN 32 do DN 110. Nakon toga, instalirano je preko 100,000 metara trake sa kompenzujućim kapljačima prečnika  20-mm, obezbeđujući stalni protok od 1.25 l/h. 

U cilju maksimalne kontrole nad radom sistema, i sprečavanja ljudkih grešaka u procesu navodnjavanja i obezbeđenja daljinskog upravljanja putem mobilne aplikacije, sistem će biti opremljen najmodenijom kontrolnom jedinicom GSI-PRO.

2206HR_Water-Saving-Irrigation-Solutions

NAVODNJAVANJE KAP PO KAP: ŠTEDI VODU I TROŠKOVE

Navodnjavanje kap po kap se smatra jednom od najboljih metoda za uštedu vode i nutrijenata u poljoprivredi. Studije pokazuju da, voće i povrće navodnjavanjem kap po kap mogu da uštede više od 17-43% vode u poređenju sa drugim metodama. Voda se dodaje samo u zonu korena i nema dodatnih gubitaka na evapotranspiraciju.

Odabirom sistema za navodnjavanje kap po kap opremljenog jednim od najsavremenijih sistema za kontrolu i nadzor dostupnih na tržištu, moguće je dozirati vodu vrlo precizno uz smanjenje radne snage i stvaranje veće fleksibilnosti za poljoprivrednike.

Putem aplikacije, moguće je podesiti tačnu količinu vode i/ili trajanje procesa navodnjavanja, pri čemu sistem sam zatvara i otvara svaki ventil pojedinačno.

KOMPLETNA USLUGA ZA POLJOPRIVREDNIKE

Porodica Kolić je izabrala Pipelife proizvod i uslugu i time obezbedila kompletno rešenje za navodnjavanje uz sveobuhvatnu tehničku podršku samo jednog dobavljača. Svi elementi sistema, uključujući i pumpu, opremu za filtriranje, fertirigaciju i automatizaciju do cevovoda za glavne, sekundarne i bočne vodove, Pipelife je isporučio klijentu pre početka instalacije. To je bila ključna prednost, jer se nije gubilo vreme na čekanje dodatnih isporuka ili traženje zamenskih komponenti.

2206HR_Water-Saving-Irrigation-Solutions

Štaviše, Pipelife stručnjaci su kompletno podšavanje navodnjavanja prilagodili specifičnim zahtevima i uslovima na terenu u voćnjaku. U ovom slučaju,  izazov je bio podeliti veliku površinu nepravilnog oblika sa različitim sortama jabuka na zone i odabrati optimalan položaj glavnog i sekundarnog voda. Dodatno, Pipelife je ponudio usluge nadzora i konsaltinga u svim fazama projekta.

Planirano je da se montažni radovi završe za nekoliko meseci. Nakon puštanja u rad instalacije za navodnjavanje, Pipelife će obezbediti podršku nakon prodaje i garanciju na rezervne delove u trajanju od 24 meseca, kako bi se obezbedio besprekoran rad i optimalni uslovi za napredovanje voćnjaka porodice Kolić.

navodnjavanje-u-azerbejdzanu

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera