Share:

OŠ "Vera Miščević" u Belegišu

Zgrada Osnovne škole u Belegišu izgrađena je još 1952.godine, a poslednji put renovirana 1985.godine, kada je izgrađena međuspratna konstrukcija. Kancelarija za javna ulaganja je uložila sredstva u rekonstrukciju zgrade škole, koju trenutno pohađa 285 đaka. U radove je uloženo 450 miliona dinara. Rok za izvođenje radova je 240 dana.

Stručna lica, iz Građevinskog privrednog društva "Kej" iz Valjeva, su ugradila Pipelife Stormbox sistem za filtraciju kišnice. Sistem se sastoji od kutija tipa Stormbox II, adaptera, ulazne cevi i revizionog okna. Ceo sistem je obmotan tkanim geotekstilom. 

Stombox kutije su izrađene od polipropilena, velike čvrstoće. Napravljen je kao modularni sistem, za veoma jednostavno slaganje i povezivanje. Mala masa pruža jednostavnu manipulaciju i transport. Svoju glavnu primenu nalazi u rešenjima za infiltraciju i skladištenje kišnice. Može se koristiti na privatnim posedima, u stambenim i industrijskim kompleksima, parkinzima, za zaštitu od poplava, kao rezervoar za zadržavanje vode za ponovnu upotrebu, kao hranljivi sistem za vegetaciju u parkovima i vrtovima,itd.

U objekat škole je, takođe, ugrađen sistem za prečišćavanje ECOBOX, proizveden od polipropilena  roto-tehnologijom. Veoma su jednostavne za instalaciju i održavanje, imaju dug radni vek i mogućnost povezivanja od dve, tri ili četiri komore.Garantovana je zaptivenost celog sistema, kao i visoka hemijska otpornost (u opsegu od pH2 do pH12). Izrađen je prema standardu EN 12566-3 i ATV 122.

Oš Belegiš

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera