Share:

OŠ Dragan Lukić

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pipelife - OŠ Dragan Lukić

Izvođač radova: "AR Gradnja" doo, Beograd

Materijal: PP PRAGMA - kanalizacione korugovane cevi SN8 DN160, 200, 250, 315 i 400mm                                                                      

 

Za projekat izrade kanalizacione mreže pristupne saobraćajnice u ul. Marka Ristića, i spoljnih priključaka na kanalizacionu mrežu OŠ „Dragan Lukić“ u III Mesnoj zajednici u naselju Bežanijska kosa, čiji je Investitor Agencija za investicije i stanovanje, Pipelife je isporučio ukupno 1.350 metara Pragma polipropilenskih dvoslojnih korugovanih cevi promera DN160, 200, 250, 315 i 400mm.

Isporučene cevi su polipropilenske (PP) dvoslojne korugovane - rebraste kanalizacione cevi sa glatkim (svetlijim) i profilisanim (tamnijim) spoljnim zidom, prstenaste čvrstoće SN8 (KN/m2).

Namenjene su za izgradnju infrastrukturnih objekata odnosno sistema javne – spoljne kanalizacije, odvodnje industrijskih otpadnih voda, zaštitu telekomunikacionih kablova, drenažu i sl. Proizvode se u dužinama 3 i 6 m, u sledećem dijapazonu prečnika: DN160, DN200, DN250, DN315, DN400, DN500, DN600, DN800 i DN1000 mm, uz odgovarajuće fazonske komade – fitinge, u svemu prema standardu SRPS EN 13476 – 1 odn. SRPS EN13476 – 3.                                                                                                                            

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera